Tuberkulózy ubývá, ale roste počet nakažených cizinců v ČR

Dřív se snímkovalo tzv. ze štítu, aby se prokázalo, zda máme tuberkulózu či ne. Od toho se ale ustoupilo. Už to není třeba? – Tato metoda se neukázala být dobrá…

Rorhovor s hlavním hygienikem Prahy Vladimírem Polaneckým:

* V poslední době dva nemocní cizinci nakažení tuberkulózou mohli ohrozit desítky zdravých lidí. Musíme se této nemoci obávat? Ohrožuje nás?

Tuberkulóza nás neohrožuje, ale nesmíme ji ani podcenit. V ČR onemocní ročně asi deset obyvatel na sto tisíc. To je málo a neustále počet nemocných klesá. Je to situace, která je v Evropě obvyklá.

* Kdo je hlavním zdrojem nemoci?

Ač se silně medializují případy dvou cizinců, hlavním zdrojem nemoci jsou rodinní příslušníci, tedy dědečkové a babičky, kteří tuto nemoc mají a projevila se u nich až ve vysokém věku.

* Kdo je nejvíc ohrožen?

Jak už jsem řekl, lidé vyššího věku, kteří mají sníženou imunitu, a to v důsledku chronické nemoci. Většinou jde o lidi, kteří nebyli očkováni, což jsou ti, kterým je dnes 60 a více let. Tito lidé většinou tuberkulózu měli, ale zastavila se u nich a při další nemoci, například cukrovce nebo chřipce, se tuberkulóza u nich znovu reaktivovala, tedy projevila.

* Za jak dlouho se zdravý člověk, který je v kontaktu s nemocným, jenž má otevřenou tuberkulózu, nakazí?

Podle amerických pramenů nákaza vznikne po čtyřhodinovém kontaktu s nemocným.

* A za jak dlouho se v člověku projeví?

Zhruba po měsíci až dvou. Nejčastěji je to šest týdnů. Zdůrazňuji však, že zdravý člověk se musí dostat do kontaktu s nemocným, který tyto mikrobakterie bezprostředně vylučuje. To znamená, že jde o mikroskopicky pozitivního pacienta. Lidově se takovému pacientovi říká, že má otevřenou tuberkulózu.

* Znamená to, že když se potkáme s pacientem, který tuto otevřenou tuberkulózu nemá, ale má tzv. skrytou, tedy v plicích, ale nevykašlává mikrobakterie, nemusíme se nakazit?

Ano, nemusíte se nakazit vůbec. Upozorňuji však, že jsou i tuberkulózy mimoplicní, například kostí, močových cest atd.

* Jakou má lékař povinnost, když zjistí, že pacient má otevřenou tuberkulózu?

Jakmile má podezření na tuberkulózu, je povinen ho odeslat na speciální vyšetření a k léčení na specializované pracoviště. Tedy na kliniku nebo léčebnu tuberkulózně plicní.

* Může lékař takového pacienta ve své ordinaci zadržet a okamžitě ho na uvedená pracoviště odvézt? Jinými slovy, tedy už ho nepustit ani domů?

Lékař má povinnost zajistit mu léčení. Sdělí mu, že má tuberkulózu a bude léčen. A může mu zajistit i převoz do zařízení.

* Dřív se snímkovalo tzv. ze štítu, aby se prokázalo, zda máme tuberkulózu či ne. Od toho se ale ustoupilo. Už to není třeba?

Tato metoda se neukázala být dobrá. Bylo třeba ozářit tisíce lidí, než se zachytil jeden případ. Proto se od ní ustoupilo.

* Kolik lidí ročně u nás na tuberkulózu zemře?

Není to mnoho. Jde o několik desítek lidí a každý rok je to jiné. Záleží také na tom, jak je příčina smrti určena.

* A kolik stojí léčba?

Je velmi nákladná a jde do statisíců. Považte, že jenom ta první fáze znamená dvouměsíční hospitalizaci pacienta na lůžku a pak jde o další hospitalizaci například v léčebně nebo o ambulantní péči, která je dlouhodobá.

* Má smysl, aby se lidé nyní dali očkovat proti tuberkulóze?

To by byl nesmysl. Jsou státy, kde se vůbec neočkuje. Například v USA očkují pouze některé etnické skupiny. Očkování má smysl pouze u dětí, u nichž tím zabraňujeme těžkým formám onemocnění. A to se u nás děje bezprostředně po narození a pak v 11 letech se přeočkovává. Neznamená to však, že takové dítě s přibývajícím věkem nemůže onemocnět. Opakuji, přeočkování dospělých nemá smysl.

* Můžeme s bacilem tuberkulózy v těle chodit léta?

Samozřejmě. Ten je v plicích a může se projevit, když onemocníte například cukrovkou v 60 letech nebo jinou nemocí. Prvními příznaky bývá kašel, hubnutí, nespavost a to by vždy mělo okamžitě vést k lékaři. Ten pak provede kultivaci a rentgen plic.

* Znamená to, že tuberkulózu tedy může dostat každý?

Každou nemoc může dostat každý. Riziko je však velmi nízké. Tuberkulóza se nepřenáší jako spalničky.

* A musíme se bát cizinců, zejména z východních zemí?

Nevím. Nevím, kolik jich tady například nelegálně pracuje a kolik z nich tuberkulózu má. Faktem je, že jejich počet, respektive počet zachycených případů tohoto onemocnění u nich, neustále stoupá. Pokud bych měl procentuálně rozdělit, tak 90 procent každoročních nových onemocnění tuberkulózou připadá na Čechy a 10 procent na cizince. U nich je však procento zachycených rok od roku vyšší.

* Má cizinec povinnost předložit zdravotní průkaz, když přijíždí do ČR?

Ne a neumím si představit, jak bychom to vyžadovali od těch, kteří u nás pracují nelegálně.

Václav Pergl, Právo, 19.2.2002

Ohodnoťte tento článek!