Tupozrakost nelze operovat, dětí s oční vadou naštěstí nepřibývá

Rosťa s Patrikem jsou jedněmi z těch, kteří navštěvují speciální oční třídu s odbornou zdravotní péčí, která téměř dvacet let funguje při 12. Mateřské škole Šobrova v Písku. Do této třídy jsou děti zařazovány…

Písek – Oční vady se objevují také u dětí. „Nejčastějšími vadami je šilhání, asi u čtyř až šesti procent populace, brýlové vady a tupozrakost. Pochopitelně zlepšení lze dosáhnout, když se tyto vady začnou léčit co nejdříve, nejlépe v předškolním věku, a to pravidelným nošením brýlí a důsledným cvičením tupozrakého oka,“ říká písecká oční lékařka MUDr. Zdena Štěrbová, která právě vyšetřuje zrak malému Rostíkovi Mužíkovi a Patriku Sadilovi. Patrik je tupozraký, nosí brýle a zdravé oko má zakryto okluzorem, takže se na svět dívá jen tím slabším okem.

„Tupozrakost je snížení zrakové ostrosti oka bez viditelných známek oční nemoci. Po anatomické stránce je oko normální, ale funkčně méněcenné. Ani předpisem příslušných brýlí nereaguje oko zlepšeným viděním,“ vysvětluje oční lékařka a pokračuje:

„Při včasné diagnóze je tupozrakost léčitelná, operativně ale bohužel odstranit nejde. Podstata léčby tupozrakého oka spočívá v tom, že přinutíme tupozraké oko dívat se. Toho docilujeme okluzí čili zakrytím vedoucího oka. Tak je dítě přinuceno užívat tupozraké oko.“

Oční třída není od programu školky izolována

Rosťa s Patrikem jsou jedněmi z těch, kteří navštěvují speciální oční třídu s odbornou zdravotní péčí, která téměř dvacet let funguje při 12. Mateřské škole Šobrova v Písku. Do této třídy jsou děti zařazovány na základě doporučení oční lékařky, která po celou dobu docházky dětí do této třídy sleduje a kontroluje jejich zrak.

„Tato třída je rodinného typu, to znamená s nižším počtem dětí, což jim zajišťuje zvýšenou individuální péči. Přitom má však třída běžný program jako ostatní,“ charakterizuje oční třídu učitelka Ivana Slavíková a dál říká:

„Jsme více zaměřeni na výtvarnou a pracovní činnost. Zároveň ale děti nejsou nijak izolovány. Zúčastňujeme se všech akcí školky – divadelním představením počínaje, přes výlety, exkurze, výuku cizích jazyků a předplaveckým výcvikem konče.“ Celý den ve školce je přitom nenásilným způsobem rámován rozmanitými speciálními cviky na zrakovou ostrost a prostorové vidění či oční jógou na uvolnění a hygienu očí.

„To vše je samozřejmě formou hry,“ doplňuje informaci Slavíková.

Učitelky vodí své svěřence přímo k oční lékařce

„Zdaří-li se důsledným cvičením zlepšit nebo obnovit vidění tupozrakého oka, musí další snaha vést k tomu, aby dítě používalo obou očí a obraz obou očí spojil prostorový vjem. Toto je úkol mnohem obtížnější, ale opět splnitelný. Provádí se ortoptickým cvičením na speciálních přístrojích s ortoptickou sestrou Miladou Cvejnovou, která do školky dochází,“ říká MUDr. Štěrbová.

„Protože některé složitější přístroje jsou přímo v ordinaci lékařky, vodíme tam děti my,“ komentuje péči o děti z oční třídy učitelka Slavíková a dodává:

„Tím vlastně rodičům šetříme čas. Nemusejí dlouho vysedávat v čekárně ordinace.“

Tupozrakost lze zmírnit jen pravidelným cvičením

„Předškolní věk je nejvhodnější k léčení očních vad. Jakmile dítě začne chodit do školy, je na odstranění vady pozdě. Tupozrakost totiž nelze operativně odstranit. Jediné řešení, jak tupozrakost odstranit nebo zmírnit, je právě pravidelné a důsledné cvičení,“ apeluje na rodiče MUDr. Štěrbová. Podle jejích slov je potěšitelné, že dětí s tupozrakostí nepřibývá.

JARKA HÁLKOVÁ, Listy Písecka, 3.5.2002

Ohodnoťte tento článek!