Tým Centra lékařských simulací 1. LF UK obdržel Cenu Arnošta z Pardubic

Cenu Arnošta z Pardubic za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově obdržel tým Centra lékařských simulací 1. lékařské fakulty UK za zavedení kurikula aktivní simulační výuky na 1. LF UK.

Kolektiv ve složení prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D., MUDr. Pavla Mlčková, Ph.D., převzal 17. listopadu 2016 ocenění z rukou rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.

„Udělení Ceny Arnošta z Pardubic si velmi vážíme. Potvrzuje, že aktivní simulační výuka umožňující studentům získávat medicínské znalosti a rozšiřovat praktické dovednosti neoddělitelně patří k moderní pre- i postgraduální přípravě lékařů a její rozvíjení je krok správným směrem,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. Aleksi Šedo.

SIM centrum je umístěno v budově Fyziologického ústavu 1. LF UK na Albertově. Roli pacientů zde plní herci a také figuríny řízené počítačem, které imitují dech, puls, srdeční aktivitu a další funkce lidského těla. Lze k nim připojit přístroje i provádět léčebné zákroky, na něž simulátory reagují. Centrum je vybaveno lékařskou technikou, jako jsou pacientské monitory, infuzní technika, ventilátory, defibrilátory, ultrazvuk, polohovatelná nemocniční lůžka a řadou zdravotnických pomůcek. Čtyři specializované učebny zaujímají celkovou plochu 150 m2 a ročně zde projde na 700 studentů.

Přednosta Fyziologického ústavu 1. LF UK prof. Otomar Kittnar doplnil, že SIM centrum nabízí atraktivní a moderní výuku, která přirozeně zaujme studenty již během teoretických ročníků. Prostředí věrně napodobující klinické situace jako je například akutní příjem, běžný centrální příjem, jednotka intenzivní péče či standardní nemocniční oddělení umožňuje významně propojit teoretickou a klinickou výuku. „Ve svém důsledku pak vede k lepší připravenosti absolventů studia lékařství na běžnou klinickou praxi,“ uvedl.

Zavedené simulační kurikulum pokrývá první tři ročníky pregraduálního studia lékařství a ve volitelných předmětech zasahuje až do šestého ročníku. Podle vedoucího lékaře SIM centra MUDr. Mikuláše Mlčka má 1. LF UK ambici postupně integrovat simulační výuku do pravidelné výuky všech ročníků studia tak, aby témata a úlohy na sebe navazovaly, rostla jejich složitost a současně se v přiměřené míře opakovaly. To je cíl, o nějž se snaží i nejprestižnější světové univerzity. „Dalším směrem rozvoje centra by měla být i spolupráce s podobnými pracovišti pro popromoční vzdělávání, která v ČR nyní vznikají,“ dodal MUDr. Mlček.

Tým Centra lékařských simulací 1. LF UK obdržel Cenu Arnošta z Pardubic
Ohodnoťte tento článek!
1 (20%) 1 hlas/ů