U lékaře asi budeme brzy platit více

Již dnes hradí pacienti při návštěvě lékaře zhruba devět procent nákladů na své ošetření. Pokud ČLK schválí připravovaný katalog nadstandardních služeb, bude to od podzimu zřejmě ještě více. „Myslím si ale, že od počátku k tomu v regionu přistoupí jen velmi málo lékařů,“ poukazuje na předchozí šetření MUDr. Luboš Vaněk, předseda okresního sdružení ČLK. To již v březnu obeslalo své členy s žádostí o vyjádření, zda budou využívat sazebníku plateb. Většina z nich však tuto možnost odmítla. …

Sokolovsko –

„Jsou toho názoru, že Sokolov je něco jiného než Praha,“ říká L. Vaněk. Zároveň však nevylučuje, že někteří, především mladí lékaři, k vybírání peněz za některé výkony přistoupí.

„Připadá jim to totiž samozřejmější než starším praktikům. V každém případě ale platí jedna věc: navrhovaný sazebník není závazný, jako je tomu například u advokátů. Prostě je to jen návod k vyrovnání cen za výkony nehrazené pojišťovnami.“

Podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Sokolov (VZP) MUDr. Ivana Gajewského tedy záleží na lidech, zda a v jakém rozsahu na tuto hru přistoupí.

„Stále ale platí, že se na nás může pojištěnec kdykoliv obrátit a zeptat se, které výkony jsou hrazeny a které ne,“ poukazuje I. Gajewsky.

Mnohdy tak může jít o značné úspory, v případě stomatologických výkonů i v řádu tisíců korun. „Například naši revizní lékaři mohou pacientům bezplatně vypracovat kalkulaci ceny zubní náhrady. Jak se ale potom dohodnou s lékařem, to je jejich vůle.“

Plzeňský deník, 23.8.2001

Ohodnoťte tento článek!