U svaté Anny slavili 215 let

Odhalením bysty prof. MUDr. PhDr. Jaroslava Pojera, DrSc., internisty, lékaře světového formátu, byly v pátek zahájeny oslavy 215. výročí vzniku Fakultní nemocnice u sv. Anny…

Vlastní oslavy pokračovaly seminářem. O minulosti, přítomnosti i budoucnosti nemocnice promluvila její ředitelka Alena Štětková. „Jsme hrdi na její tradici, vážíme si všech, kteří k jejímu dobrému jménu přispěli,“ říká Štětková. Výročí si pracovníci tohoto významného zdravotnického zařízení připomínali při různých akcích v průběhu roku. Na pátečním semináři byly připomenuty samotné začátky prvního velkého zdravotnického ústavu v Brně v roce 1786, jehož vznik inicioval císař Josef II. svým dekretem o dva roky dříve. Součástí ústavu tehdy byla vedle nemocnice rovněž porodnice, nalezinec, sirotčinec a ústav pro pomatené. Vše bylo umístěno v klášteře dominikánek u sv. Anny. Na jeho místě byla v roce 1868 postavena dnešní budova podle vídeňského architekta Theofila Hansena, jenž v Brně vytvořil také Besední dům a Pražákův palác. Od roku 1991 je Fakultní nemocnice u sv. Anny samostatným subjektem, stejně jako Fakultní nemocnice Brno. Prof. Pojer (1908-1982) se v polovině 50. let podílel na vybudování Výzkumné enzymologické laboratoře pro výzkum infarktu myokardu. Od roku 1952 byl zástupcem přednosty 3. interní kliniky, kterou vedl do roku 1964. V roce 1971 odešel z politických důvodů.

Jan Trojan, Právo, 8.12.2001

Ohodnoťte tento článek!