Údaje o transplantacích jsou veřejné

Paní poslankyně Fischerová se post festum snaží všemi silami a prostředky zmírnit pachuť, kterou v odborné i laické veřejnosti zanechala činnost poslední parlamentní vyšetřovací komise, jíž byla členkou… Z vyjádření paní poslankyně Fischerové by mohl vzniknout falešný dojem, že údaje o transplantacích provedených v ČR nejsou veřejnosti přístupné. Není tomu tak…

Paní poslankyně Fischerová se post festum snaží všemi silami a prostředky zmírnit pachuť, kterou v odborné i laické veřejnosti zanechala činnost poslední parlamentní vyšetřovací komise, jíž byla členkou. Lidská přirozenost je již taková, že když se člověk dostává do argumentační tísně a strašně by si přál svou pravdu prosadit, uchyluje se k osobním útokům a nálepkování svých oponentů. Tento způsob argumentace je mi cizí a navíc nevede k vyřešení žádných problémů. Proto na něj nebudu navazovat. Předně je nutno říci, že počet provedených transplantací a tedy dostupnost této léčby byla v roce 1997, tj. před vypuknutím ostravské transplantační kauzy, jednou z nejvyšších v Evropě. Naše medicína poskytuje svým dospělým nemocným plné spektrum klinicky uznaných transplantačních výkonů s výsledky, které jsou zcela srovnatelné s kteroukoliv ekonomicky rozvinutou zemí na světě. V tomto ohledu je situace v ČR nesrovnatelně lepší než v zemích, které se v roce 1989 nacházely na přibližně stejné startovací čáře. Po roce 1997 se počet orgánových transplantací v ČR, v důsledku nedostatku dárců, dramaticky snížil. Z četných rozhovorů s lékaři, zejména z nemocnic v menších městech, jednoznačně vyplývá, že někteří velmi váhají s indikováním zemřelých se smrtí mozku k odběru orgánů, protože se obávají kriminalizace své činnosti. Častěji se rovněž objevují rodiny, které odmítají s darováním orgánů svých zemřelých příbuzných souhlasit, s odůvodněním, že se „s orgány kšeftuje“. Z vyjádření paní poslankyně Fischerové by mohl vzniknout falešný dojem, že údaje o transplantacích provedených v ČR nejsou veřejnosti přístupné. Není tomu tak. Se situací v oblasti transplantační medicíny je veřejnost průběžně seznamována. Odborná veřejnost několikrát ročně na vědeckých konferencích, nejširší veřejnost pak prostřednictvím masmédií. Přehled o provedených transplantacích orgánů v devadesátých letech, včetně výsledků přežívání nemocných a štěpů, byl naposledy přednesen na konferenci České transplantační společnosti v lázních Jeseník loni v prosinci. Ještě letos budou data zahrnující výsledky transplantací v roce 2000 prezentována v září dvakrát, a to na kongresu chirurgické společnosti v Brně a na kongresu anesteziologické společnosti v Ostravě. Při obou příležitostech budou uspořádány tiskové konference, aby se s výsledky mohla seznámit i nejširší veřejnost. Letos uspořádal IKEM ve spolupráci s Českou transplantační společností tři tiskové konference a zveřejněným údajům se dostalo skutečně široké publicity. PRÁVO např. podrobně referovalo o počtech a výsledcích orgánových transplantací několikrát. Z přehledu tisku, který má IKEM k dispozici, vyplývá, že v roce 2001 byly publikovány desítky článků o transplantacích, které obsahovaly i příslušné statistické údaje. Paní poslankyně Fischerová by měla mít o této problematice dokonalý přehled. Jako členka parlamentní vyšetřovací komise obdržela kompletní údaje o všech dárcích a příjemcích orgánů za období 1993-1999 v osmi analytických materiálech, které vypracoval IKEM. O podrobnější informace mě dokonce telefonicky požádala v době mé dovolené a určitě může potvrdit, že je téměř obratem obdržela. Nyní je do tisku připravována souhrnná publikace Transplantace orgánů v devadesátých letech, která vyjde na podzim. Otázka znovunastolení důvěry veřejnosti v transplantační medicínu je zcela zásadní, v tom se s paní poslankyní Fischerovou zcela shoduji. Je to nepochybně dlouhodobý proces. Současný ředitel Fakultní nemocnice Ostrava učinil první krok, když se v červenci omluvil všem, kterým ostravská kauza způsobila nepříjemnosti. Důvěra se však nejlépe získává každodenní prací. Čeští transplantologové učiní všechno pro to, aby veřejnost přesvědčili, že transplantační medicína je u nás prováděna podle nejpřísnějších etických pravidel. Samozřejmě máme velký zájem svoji práci neustále zlepšovat. Budeme proto vděční za každý návrh na zkvalitnění organizace transplantací orgánů v naší zemi. Chtěl bych paní poslankyni Fischerovou pozvat do IKEM a ujistit ji, že jak já, tak i moji spolupracovníci zodpovědí všechny její otázky a důkladně zváží všechny její přednesené návrhy. Jenom doufám, že mé upřímně míněné pozvání přijme, když na dosavadní písemná pozvání nijak nereagovala. Zdá se mi, že k činnosti vyšetřovací komise bylo již všechno a několikrát řečeno. Diskuse na toto téma se dostala do mrtvého bodu. Našim nejbližším úkolem bude, aby i ČR měla moderní transplantační zákon. Ministerstvo zdravotnictví musí předložit vládě a parlamentu jeho velmi kvalitní návrh. Na lékařích pak bude srozumitelně vysvětlovat jeho jednotlivé detaily. Úkolem poslanců je zase bez zbytečných předsudků a co nejdříve zákon projednat a schválit. Čekáme na něj od roku 1992.

Štefan Vítko Právo, 29.8.2001

(Autor je lékař, předseda České transplantační společnosti)

Ohodnoťte tento článek!