Události, komentáře: Peníze pro zdravotnictví

Martin Holcát

Hosty čtvrtečních Událostí, komentářů byli ministr zdravotnictví v demisi Martin Holcát a prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: České zdravotnictví bude ještě letos bohatší o 1,5 miliardy korun díky navýšení plateb za státního pojištěnce a půjčce pro VZP. Peníze podle ministra zdravotnictví v demisi Martina Holcáta zamezí například dlouhé čekání na operace. Financování v příštím roce ale zkomplikovalo rozhodnutí Ústavního soudu, kterým zrušil úhradovou vyhlášku.

Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka: Víc pacientů a větší počet dražších výkonů. Lékaři v Karlovarské nemocnici díky nim nemají nouzi o práci, management má ovšem kvůli tomu nouzi o peníze. Nemocnice tím totiž překročila limity vyhlášky, podle které pojišťovny platí za léčení pacientů a její dluh tak stoupl na 90 milionů. Proto zastavila zvyšování platů, nevyplácí prémie a propustila část managementu.

Petr SVOBODA, ředitel Karlovarské krajské nemocnice: My jsme dostali od Karlovarského kraje v téhle chvíli 32 milionů, které nám vyřeší nejhorší problémy. Zcela jistě potřebujeme ještě injekci v řádu desítek milionů korun.

Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka: A další miliony Karlovarská nemocnice nejspíš dostane, a to ještě do konce roku. Zdravotnictví totiž může počítat s peněžní injekcí. Zvýšené platby za státní pojištěnce přinesou VZP v následujících dvou měsících 500 milionů, navíc získá půjčku minimálně 700 milionů, 300 milionů si rozdělí ostatní pojišťovny. VZP chce penězi pomoct právě nemocnicím. V krizi jich je třetina.

Zdeněk KABÁTEK, ředitel VZP: Půjdou všechny ve prospěch našich smluvních partnerů.

Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka: Ministr zdravotnictví v demisi Holcát navíc řekl, že půjčka pro VZP by se mohla ještě o miliardu navýšit a v příštím roce by v celém systému mělo přibýt dokonce 10 miliard. Jenže přípravu nové úhradové vyhlášky komplikuje verdikt Ústavního soudu, který některé části té letošní označil za protiústavní, třeba nižší platby za pacienty nad rámec smlouvy. Když nemocnice vyčerpá stanovené limity výkonů, dostane za ošetření dalších pacientů nad tento strop od pojišťoven míň peněz, a to o 70 %.

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi /nestr./: Byla představa, že už některé věci budou vzaty do vyhlášky, takže tak ji budem koncipovat, ale ty regulace jsou jednoznačně potřeba.

Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka: Pokud by se regulace úplně zrušily, měly by pojišťovny už v příštím roce náklady o 5 miliard vyšší a stát by tak musel hledat další peníze. Lenka Drmotová, Česká televize.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Ve studiu jsou ministr zdravotnictví v demisi Martin Holcát. Dobrý večer.

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi /nestr./: Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: A prezident České lékařské komory Milan Kubek. Dobrý večer i vám.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory: Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Pane Kubku, v tiskové zprávě ministerstva financí, ministerstva zdravotnictví, pardon, pane ministře, se píše kromě jiného: suma pomůže zdravotnictví eliminovat některé nejakutnější problémy českých nemocnic, zažehnat by měla například odkládání plateb pojišťoven, zařízením i prodlužování čekacích dob u plánovaných operací. Souhlasíte s tím?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory: Tak každé peníze jsou dobré, je třeba ovšem si uvědomit, že opakované zvyšování DPH, ke kterému došlo, vysává ze zdravotnictví 6,5 miliardy korun ročně. To znamená, to zvýšení platby za státní pojištěnce i ta půjčka Všeobecné zdravotní pojišťovně není ničím jiným než to, že stát ty peníze, které ze zdravotnictví vysál, do zdravotnictví zase vrátí. Ale je férové říct, že rozhodně jsou lepší ty 4,7 miliardy korun zvýšení platby za státního pojištěnce, které prosadil pan ministr Holcát, byť s omezeným mandátem, než velká nula, kterou prosadil pan ministr Heger.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Na jak dlouho podle vašeho názoru a podle vašich propočtů ta současná injekce bude stačit?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory: Tak je to opravdu první pomoc a v příštím roce bude rozhodně třeba zvýšit příjmy zdravotnictví tak jako tak, protože ostatně i v materiálu, který připravoval pan ministr Heger, než ho s ním pan ministr Kalousek vyrazil, bylo, že zdravotnictví za poslední 4 roky přišlo o 30 miliard korun. Z této částky 20 miliard nesly k tíži zdravotní pojišťovny a přibližně 10 miliard zdravotnická zařízení. A zdravotnictví opravdu není perpetuum mobile a za ty peníze, které do něj dáváme, není možno poskytovat péči, na kterou jsou občané zvyklí. A je úkolem politiků toto říct. Buďto budeme mít péči kvalitní, dostupnou a bezpečnou a ta teď bude něco stát, a pak je další politické rozhodnutí, jakým způsobem do zdravotnictví ty peníze dostat, jestli se bude zvyšovat pojistné, jestli stát bude platit víc za pojištěnce …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: A k tomu se s dovolením, pane Kubku, dostaneme.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory: … nebo zvyšovat spoluúčast. A druhá varianta je jediná, že když peníze nepřijdou, zdravotní péče se bude muset zhoršit a nám lékařům se to pochopitelně nelíbí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Zajímá mě, pane ministře, jedna věc. Jestli vy nebo ministr financí v demisi máte připravenou ještě nějakou zálohu, kterou jste připraveni investovat do českého zdravotnictví?

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi /nestr./: Tak zaznělo tady, že jsme získali 4,7 miliardy. To je za státní pojištěnce. Je důležité, aby zaznělo, že to zákonné opatření bylo vydáno, přijato, to znamená, že platí už letos, platí v listopadu i v prosinci, což znamená navíc 400 milionů korun za každý měsíc. 800 milionů dohromady. Takže je to 5,5 miliardy …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Dobře, ale, pane ministře, i z vašich materiálů je evidentní, že na konci roku zhruba 8 až 10 miliard bude znovu chybět ve zdravotnictví.

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi /nestr./: Vy se ptáte na to financování. Druhá věc je půjčka pro VZP, která je zhruba tak 2 miliardy, 2,5 miliardy v minusu, to neberu nějaké rezervní fondy, které nejsou naplněny. Tam se uvažuje o navýšení půjčky a bavíme se dál s ministrem financí a půjde někdy koncem listopadu ta žádost znova do vlády.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Že by VZP dostala, řekněme, ještě jednu tranši.

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi /nestr./: Půjčku, půjčku. Ona dostane část z té, z těch peněz, z těch 800 milionů, asi 500 milionů, což je významné, protože to není půjčka, ale to jsou, to je částka, která tam patří. No a je nutné říct, že ta pojišťovna nezadrží ty peníze, ani jedna z nich. 300 milionů půjde do těch ostatních, které to také potřebují a ty peníze půjdou do nemocnic.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Pardon, pane ministře, to je asi jasné, že je nezadrží, že si je nenechá, ale jak to uděláte, pokud budete třeba ještě u vlády na konci roku, tak jak to uděláte s tím, že samy vaše materiály říkají, že na konci roku bude propad 8 až 10 miliard, nebo deficit ve financování českého zdravotnictví? Kde tyhle ty peníze vezmete?

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi /nestr./: Není, není v našich silách 8 až 10 miliard do toho systému dostat. To je celkem jasné. Já si myslím …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: V tom případě mi …

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi /nestr./: Já si myslím, že to neohrožuje, víte, 8 až 10 miliard neohrozí tu situaci. Ono to tak úplně přesně není tyto výpočty, protože tam se sčítají klobouky s hruškama a podobně. Nicméně ten deficit ve zdravotnictví určitě je.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Tak kolik bude deficit ve zdravotnictví ke konci roku, abyste nesčítal, jak říkáte klobouky a hrušky?

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi /nestr./: Tak ostatní zdravotní pojišťovny ten deficit mít nebudou. VZP bude mít deficit, který v souhrnu bude znamenat 5,5 miliardy, ale musíme odečíst ten základní fond, který potřebujeme, ten bude 3,5 miliardy. Já vím, že je to možná pro vás složité jako, ale rezervní fondy …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Tvářím se moc nechápavě? To se omlouvám, pane ministře.

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi /nestr./: … ten rezervní fond. Vy se mě ptáte, jestli bude krize ve zdravotnictví nebo nebude, jestli do toho …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: To jste ode mě neslyšel. Já se celou dobu ptám jenom na to, jestli máte někde s ministrem financí připraveny peníze, kterými byste tento deficit, o kterém mluvíte, zalepili. To je celé.

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi /nestr./: Já říkám, že zalepení toho deficitu, abysme zalepili tu díru v lodi a nepotopila se, nám stačí 2,5 miliardy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Tak.

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi /nestr./: A to máme připraveno s ministrem financí tuto diskusi. Diskusi, prosím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Takže to vlastně nemusí být tolik, může to být méně.

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi /nestr./: Nemusí to být tolik, ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Tak, pane Kubku, včera tady seděla paní senátorka Dernerová, spolu s vámi se také spolupodílela na přípravě té ústavní stížnosti na úhradovou vyhlášku. Vy považujete za fakt, že z tolika peněz, kolik je teď dáváno do českého zdravotnictví, není ten systém ufinacovatelný. Tak co z vašeho pohledu by bylo nejlepší? Jak ty peníze tam dostat?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory: Tak můžeme uvažovat o zvýšení pojistného. Je třeba zvýšit platby za státní pojištěnce ještě více a tu platbu pravidelně valorizovat, aby byla vázána třeba na vývoj průměrné mzdy. Je třeba zrušit …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: A z vašich informací se na to chystá ministr zdravotní a ministr financí?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory: Pan ministr zdravotní, pan ministr financí mají omezený mandát. Já to akceptuji, vláda nezískala důvěru, ale máme po volbách a my doufáme, že co nejdřív budeme mít nějakou vládu, která se bude moc opřít o parlamentní většinu a že tyto zásadní změny udělá, protože je třeba na rovinu říct, že zdravotnictví je v nejstrašnější ekonomické krizi od konce roku 2005, kdy tehdejší ministr Rath musel uvalit nucenou správu na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. V tak bídně, jako po 3 letech vládnutí ministra Hegera na tom zdravotnictví ještě nebylo. My máme dnes soukromou firmu, která skupuje dluhy nemocnic a dluží významný balík dluhů krajských a nakonec i fakultních nemocnic. My vůbec nevíme, co se s těmi dluhy stane, jak je tato společnost bude kapitalizovat. To znamená, nám hrozí rozpad sítě nemocnic. My máme soukromé lékaře, kteří nemohou předepisovat léky dnes na konci roku. Prostě zdravotnictví je v nejhorší situaci, co bylo. Já děkuji panu ministrovi, že prosadil aspoň něco, protože jeho předchůdce, byť s politickým mandátem nedokázal prosadit vůbec nic.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Tak, pane ministře, je to tak vážné, jak pan Kubek říká? Je tam ta hrozba toho, že někdo bude nebo že někdo skupuje masivně dluhy jednotlivých nemocnic?

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi /nestr./: Zatím na úrovni třeba fakultních nemocnic jsme to nezažili. Já jsem to prošetřoval, je to na úrovni třeba krajských nebo malých nemocnic, kde je faktoringová firma. Pokud víme, zatím jedna, my jsme to prověřovali, možná jich je víc. Jsou to …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Hrozí, jak říká pan Kubek, rozpad sítě?

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi /nestr./: Víte, ten rozpad sítě a ty problémy kolem sítě, tady trošku nebudu souhlasit, protože já jsem pamětník, kdy nemocnice, kterou jsem řídil, měla miliardu 500 milionů dluhů, to bylo v roce 97, 99, pak se to opakovalo v roce 2003, 2005, opakuje se to, ale souhlasím, že by se mělo přistoupit k nějakému radikálnímu řešení. Je to o mnoha řešeních, reorganizaci té sítě, je to samozřejmě o tom, co tady pan prezident Kubek říkal, o možná navýšení té částky ze 7,2 DPH na trošku vyšší částku, která by saturovala naše zdravotnictví, abysme si uvědomili, co je vlastně tou hlavní hodnotou, že zdraví bysme měli platit víc.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Z vašeho pohledu, vy říkáte restrukturalizace nebo přeorganizování sítě, z vašeho pohledu je rozumnější řešení, řekněme, hnout se sazbou DPH nebo zvýšit platbu za státního pojištěnce nebo sáhnout na síť? Včera Jaromír Gajdáček za Svaz zdravotních pojišťoven říkal, že z jeho pohledu by bylo rozumné prostě sáhnout na strukturu té sítě, na, řekněme, zavřít některá oddělení, možná zrušit některé nemocnice?

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi /nestr./: Já si myslím, že pravdu mají všichni, že to není jednoduché řešení, jedno, druhé nebo třetí řešení, je potřeba o tom …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Budou se muset použít všechny?

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi /nestr./: Já si myslím, že ano, že si musí sednout všichni za jeden stůl, určitě se budou hádat, dohadovat, ale musí najít nějaké kompromisní řešení. Myslím si to, co jste říkal, DPH jednoznačně, to tady zaznělo, DPH vytáhlo za poslední 2 nebo 3 roky 10,5 miliardy, které jsme ztratili do zdravotnictví. Musíme se bavit o tom, jestli by léky neměly mít nižší sazbu. Víme, že nemůžou mít nulovou, zdravotnické prostředky a podobně. To je na příští vládě a myslím si, že ten návrh určit padne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Pane ministře, vaši lidé minimálně podle informací, které jsou na vašem webu, už pracují na té nové úhradové vyhlášce na jejich, řekněme, proporcích a mantinelech. Jak v té úhradové vyhlášce naložíte s tím, co je teď, to znamená, že jednotlivé nemocnice a zdravotnická zařízení dostávají jiné úhrady od pojišťoven za stejné úkony?

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi /nestr./: No, my bysme rádi sjednotili tu sazbu, to je podmínka té vyhlášky. Druhá podmínka byla, že bude jednoduší ta vyhláška. Vyhláška, ty základní principy by měly být hotové do zítra, kdy jsme je chtěli odevzdat pojišťovnám, protože my jsme si dali jednu podmínku, která tu 20 let nebyla, že pojistné plány pojišťoven musí korelovat s tou vyhláškou. Ono to bylo vždycky jinak a bylo to naprosto nesmyslné. Bohužel teda Ústavní soud, který vydal své usnesení, tak do toho určitým způsobem zasáhl, takže my jsme dohodli s pojišťovnami, nebo prodloužili jsme ji datum, kdy odevzdají ty zdravotní pojistné plány a my jim pošleme to naše vyjádření později, protože musíme do toho zahrnout vyjádření Ústavního soudu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Rozumím. Pane Kubku, vidíte nějaký, řekněme, zásadnější problém v tom, jak by měla vypadat ta nová úhradová vyhláška právě s respektem k tomu, co říká ve svém usnesení Ústavní soud?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory: Tak Ústavní soud především říká, že ta vyhláška už ta pro roku 2014 musí odpovídat těm výhradám, které Ústavní soud řekl, to znamená, nesmí obsahovat žádné plošné regulace. To je to nejdůležitější z rozhodnutí Ústavního soudu, protože pokud občané mají na základě zákona nárok na určitou kvalitu zdravotní péče a pokud tu péči občan potřebuje, tak lékař nemůže být trestán za to, že tu péči pacientovi poskytne. To znamená místo těch regulací nechť začne fungovat konečně revizní systém zdravotních pojišťoven a pokud zdravotní pojišťovny něco chtějí nezaplatit, musí přeci prokázat, že ta péče byla poskytnuta zbytečně, že pacient tu péči nepotřeboval. Ale pokud zákon nám všem garantuje kvalitní, dostupnou a bezpečnou zdravotní péči na určité úrovni, tak nemůže být podzákonná norma, tedy vyhláška, která řekne, že od určitého bodu vy jste sice dál povinen péči poskytovat,ale dostanete zaplacenu pouze 1/3. Víte, my jsme dneska v situaci, že lékař má tři pacienty, ale léky jenom pro dva z nich. A on se musí rozhodnout, kterému z nich ty léky nedá nebo kterému je zaplatí ze svého. A to je vysoce nemorální. Já jsem rád, že po mnoha letech …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: A o tom mluví usnesení Ústavního soudu.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory: O tom je usnesení Ústavního soudu. A vzhledem k tomu, že ministerští právníci zatím všechny vyhlášky psali tak, že Ústavnímu soudu nevyhovovaly, tak já nabízím panu ministrovi, že náš právník, který psal tu ústavní stížnost a Ústavní soud mu dal za pravdu, že pomůže s přípravou té úhradové vyhlášky tak, aby Ústavnímu soudu vyhověla.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Tak, pánové, to si s dovolením domluvíte už za dveřmi studia. Pane Holcáte, pane Kubku, díky za vaše komentáře, hezký večer.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory: Děkuji za pozvání.

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi /nestr./: Pěkný večer, děkujeme.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!