Události, komentáře: VZP pořád nekontroluje IZIP

televize

Hostem pořadu České televize Události, komentáře, byl ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák.

Pořad najdete ZDE.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Dobrý večer. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce mít do konce týdne smluvní dodatky, aby mohla vypovědět IZIP, tedy smlouvy k projektu elektronických zdravotních knížek. Jenže VZP je momentálně sice majoritním vlastníkem akcií, ale s minoritním vlivem. Jak to vzniklo? Proč to vedení VZP dopustilo? A bude tedy IZIP vypovězen? Neměl by celý projekt sporný a neprůhledný skončit? Téma číslo 1 pro komentované Události. Všeobecná zdravotní pojišťovna nemá plnou kontrolu nad společností IZIP, i když získala její většinový podíl. Česká televize zjistila, že firma si letos v srpnu těsně před podpisem kupních smluv změnila stanovy tak, že o zásadních krocích musí rozhodnout minimálně dvě třetiny akcionářů. VZP ale drží jen 51%. Na problém už před 2 měsíci upozornili Reportéři ČT.

Petr VAŠEK, redaktor: „Po získání nadpoloviční většiny v IZIPu budeme mít nad projektem kontrolu,“ tvrdili ještě před týdnem členové správní rady VZP i její šéf Pavel Horák. Jenže Česká televize zjistila, že ani po zisku 51 % akcií pojišťovna IZIP neovládá. Nemůže ani celý sporný projekt internetových knížek zastavit. K tomu by totiž potřebovala dvoutřetinovou většinu, kterou nemá.

Jan MATES, advokát, právník z Právnické fakulty UK: VZP v tuto chvíli nemá žádnou přehlednou kontrolu nad IZIPem a nemá ani sílu na valné hromadě prosadit jakékoliv změny.

Petr VAŠEK, redaktor: Firma IZIP si totiž těsně před podpisem kupních smluv změnila stanovy, které umožňují dělat zásadní rozhodnutí jen dvěma třetinám akcionářů. VZP tak nemůže IZIP zrušit ani zastavit, nemůže ho prodat, nemůže bez menšinových akcionářů volit ani odvolávat členy představenstva či dozorčí rady a nemůže je ani za jejich práci odměnit. VZP přitom zaplatila za získání většiny přes milion 100 tisíc. To, že by to byly vyhozené peníze, teď ale šéf VZP odmítá.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ale já dneska tu majoritu k ničemu nepotřebuji, protože to podstatné je v tom obchodním vztahu se dohodnout s tou protistranou.

Petr VAŠEK, redaktor: Ministr zdravotnictví Leoš Heger se teď ale na ředitele VZP zlobí. Podle něj je chyba, že se nepodařilo Horákovi získat v IZIPu celých 100 %.

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/: Tak přijde mně to jako problém. Samozřejmě bylo by fajn, kdyby VZP měla IZIP celý a mohla o něm rozhodovat, jak by chtěla.

Petr VAŠEK, redaktor: Za 1104 těchto akcií zaplatila Všeobecná zdravotní pojišťovna přes milion 100 tisíc korun. Kde ale peníze přesně skončily, teď neví ani samotná VZP.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Nadále vám k tomu nemůžu nic říct, protože to nevím.

osoba: To je právě kouzlo těch akcií na doručitele.

Petr VAŠEK, redaktor: Švýcarské právní firmě eHi eHealth, která peníze z prodeje akcií inkasovala, totiž předali své podíly neznámí vlastníci. Komu veřejné peníze z VZP přitekly, se tak možná Češi nikdy nedozví. Aneta Snopová a Petr Vašek, Česká televize.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák. Dobrý večer.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Pane řediteli, rozumím tomu dobře tak, že dnes je VZP sice majoritním vlastníkem akcií IZIP, ale s minoritním vlivem?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: To tak určitě není. Když si vemete tu historii, nejprve jsme neměli nic, pak 5%, teď 51%, takže my neustále získáváme větší a větší vliv.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: No počkejte, pane řediteli, já nemluvím o počtu těch akcií jako takovém, ale mluvíme o faktickém vlivu. A pokud rozhoduje dvoutřetinová většina, tak ta prostá nadpoloviční vám asi stačit nebude.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ale to není o řízení společnosti. Společnost řídí management a smluvní vztahy jsou určeny platnými smlouvami. A tam my jsme vždycky dosáhli všeho, co jsem si předsevzali a tím posledním …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Počkejte, pane řediteli, mohl byste v tuto chvíli, kdybyste chtěl IZIP zrušit, mohl byste v tuto chvíli zastavit ten projekt? Měl byste na to dost sílu skrz sílu svých akcií, které vlastní VZP?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ale o tom nerozhodují akcie. Ta možnost výpovědí těch smluv bude 30. 6. příštího roku s šestiměsíční výpovědní lhůtou. A pokud ty pilotní projekty neprokáží, že ten projekt se vyplatí, tak samozřejmě v tu dobu budeme moct tu smlouvu vypovědět.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: K tomu se dostaneme, pane řediteli. Já se vás ptám v tuto chvíli, jestli skutečně jste majoritním vlastníkem, který má majoritní vliv. Pokud rozhoduje dvoutřetinová většina, a tady ve vašem případě je pouze ta prostá nadpoloviční, tak zřejmě ten vliv stoprocentní, těch 51% akcií, jak to bývá obvyklé, zkrátka nemáte. Na to se ptám.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: A všimla jste si, že by rozhodoval v poslední době někdo jiný než my?

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: No jak jste … Řekněte mi, vy říkáte, že nerozhoduje nikdo jiný než vy, že se s IZIPem domluvíte, ale kdybyste chtěl v tuto chvíli ten projekt zastavit, tak mohl byste to udělat?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No to bych nemohl učinit zejména z toho důvodu, že na tom projektu nám běží elektronická komunikace s celým okolím pojišťovny, celý portál pojišťovny, komunikace se všemi zdravotnickými zařízeními. Jenom za tu dobu, kdy ten portál je v provozu, což je od začátku roku, tam bylo podáno 1,5 milionu různých podání, faktur, dávek, takže to bych byl šílenec, kdybych tuto komunikaci zastavil.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Vy říkáte, že se s IZIP domluvíte. Zaznělo to i v příspěvku. To je argument. Proč jste se tady na tom nedohodli, na všem, už doteď? Proč zkrátka ten problém stále běží, proč nebyl tedy dohodnut do této doby?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak je to o neustálých tvrdých vyjednáváních, kdy my neustále postupujeme dál a dál, získáváme kontrolu nad tou společností, naposledy to bylo minulý týden, kdy vlastně jsme získali kontrolu nad těmi autorskými právy, nad vším duševním vlastnictvím. Samozřejmě naším cílem je mít kontrolu i nad těmi dceřinými společnostmi, protože samozřejmě víme, že ten provoz je zajišťován těmi spřízněnými společnostmi, které jste i vyjmenovali v té reportáži, takže naším cílem je samozřejmě ten náš vliv posílit a mít tam i nadále rozhodující slovo a my ho máme. A fakticky …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Pane řediteli, vy mluvíte o tvrdých jednáních, říkáte o tom, že faktický vliv máte. Vy jste majoritním vlastníkem 51% akcií, ale máte minoritní vliv, protože bez souhlasu toho minoritního akcionáře si, když to řeknu lidově řečeno, ani neškrtnete.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No, na začátku to bylo tak, že jsme měli mít 35% akcií …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Ale jak to je teď? Já se vás ptám na to, jak to je teď, jestli teď, kdybyste chtěli rozhodnout některé věci, jestli byste nemuseli volat minoritnímu akcionáři, který navíc je jakousi neznámou švýcarskou firmou. Na to se vás ptám, na ten vliv aktuální.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak především ten podíl je 51 a 49. A když něčeho vlastníte 51, ta protistrana 49, tak se s ní prostě musíte domluvit, protože kdybyste tu protistranu poškodil, tak skončíte u toho obchodního soudu za poškození práv toho minoritního akcionáře.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Pane řediteli, přece většinou je to tak, že když máte zkrátka standardní stanovy a máte 51%, tak se nemusíte domáhat dovolení u majoritního akcionáře, protože máte majoritní počet akcií a zároveň máte majoritní vliv, ale tady došlo ke změně stanov, a na to se vás teď zeptám. Vy na té valné hromadě, kdy se v srpnu změnily ty stanovy de facto v neprospěch VZP jste byl, tak mi řekněte, proč jste nic nenamítal a proč jste to dovolil?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Protože musíte si uvědomit, že na tom počátku správní rada požadovala právě tu kontrolní minoritu. Čili naopak v tom memorandu číslo jedna, které jsme podepsali, bylo zakotveno, že naopak ta rozhodovací majorita bude zvýšena na 71%, aby bez těch našich 35% nemohlo být uděláno žádné důležité rozhodnutí.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Takže vy jste to tak chtěl naopak, rozumím tomu dobře?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak to bylo původně podepsáno. Samozřejmě pak se situace změnila …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Takže vy jste rád, že jako majoritní akcionář máte minoritní vliv. Rozumím tomu dobře? Vy jste přece správce veřejných prostředků, pane řediteli.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No samozřejmě, tam taky postupuju. Takže když ta situace dospěla k tomu, že to memorandum se nedodrželo, ta valná hromada rozhodovala o tom, jak ty stanovy budou upravené, tak my jsme samozřejmě to namítali. Ta valná hromada trvá velmi dlouho, dokonce málem skončila neúspěšně, nicméně v tu chvíli my jsme měli pouze těch 5% akcií, takže jako tento vliv jsme tam měli. Nakonec jsme tam sjednali ten kompromis těch dvou třetin, s tím, že další valná hromada se připravuje. A to jsou všechno věci, které se dají řešit a standardně se řeší.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Počkejte, pane řediteli, takže vy jste rád, že jste jako správce veřejných peněz VZP koupil za více než milion a 51% akcií a že teď máte minoritní vliv?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: To není o tom, jestli mám něco rád nebo nerad. Já jsem prostě dostal nějaké úkoly, získat vliv v té společnosti …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Dobře, zeptám se vás tedy jinak. Myslíte, že jste ten úkol splnil dobře? Pokud teď máte 51% akcií a máte minoritní vliv. To je moje otázka.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Suďte podle činů a společnost taky. Čili všechny reálné kroky, které Všeobecná zdravotní pojišťovna udělala, jednoznačně směřují k tomu, aby získal plnou kontrolu nad tím projektem a veškerou suverenitu …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: A to se dělá tak, že se změní stanovy tím způsobem, že tady nakonec rozhoduje minoritní akcionář, protože ten, kdo má majoritu, tak potřebuje dvoutřetinovou většinu místo prosté 51procentní?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Především já potřebuji toho partnera, toho zahraničního vlastníka.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: K čemu byste ho potřeboval? Kdybyste měl 51% s plným vlivem bez změn stanov, tak byste přece nepotřeboval volat tomu zahraničnímu vlastníkovi.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: To není tak, když máte 51%, že můžete okrást tu protistranu s těmi 49%. A tu společnost ovládat …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Přece nikdo nemluví o okradení, mluvíme o rozhodovacích mechanismech, o tom, že když máte 51% a máte prostou většinu směrem k tomu rozhodování, tak nepotřebujete volat tomu, kdo si v srpnu rozhodnul změnu stanov tak, aby rozhodovala dvoutřetinová většina.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tu firmu vlastníte s nějakým partnerem a prostě musíte se s ním domluvit, protože v okamžiku, kdy porušíte jeho práva, tak jste za to zodpovědný. To je obchodní zákoník. A stačí tomu partnerovi, aby měl těch 34%, aby už byl v této pozici a klidně můžete mít těch 51% té společnosti, ale jestliže prostě poškodíte práva někoho, kdo má alespoň 34%, tak jste za to zodpovědní. To prostě je standardní situace a společnosti nefungují tak, že tam ten, kdo má o 1% akcií víc, válcuje toho druhého akcionáře, přivede tu společnost k úpadku a pak se zodpovídá z toho, co učinil …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Pane řediteli, já nevím, jestli to, co říkáte, zrovna platí pro tak kontroverzní projekt, jako je IZIP. Řekněte mi, pane řediteli, je podle vás v pořádku taková více než tedy, řekněme, nestandardní ochrana minoritního akcionáře? Přece u normálních společností je to tak, že takovouto nestandardní ochranu minoritního akcionáře nepotřebujete. Vy jste na té valné hromadě byl. Já vím, že jste v té době byl minoritním akcionářem, tedy VZP, ale v té době už se mluvilo o nákupu majority a vy jste v té době nic nenamítal proti tomu, aby došlo k takovému nestandardnímu posílení vlivu minoritního akcionáře. Proč jste to neudělal?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Samozřejmě že jsem namítal. Ta jednání tam byla velmi komplikovaná, protože ta druhá možnost byla prostě dospět k úplné nedohodě a ohrozit tu možnost převzetí těch 51% akcií. Prostě s tou protistranou musíte vyjednávat a po krůčkách postupně směřovat ke svému cíli a hlavně musíte vědět, k čemu směřujete, co je vaším cílem. A naše cíle jsou jasné a my k nim směřujeme postupnými kroky, myslím, velice spolehlivě a když se podíváte na tu historii posledních měsíců, tak je to jasně vidět.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Vy jste se dostal tedy do situace na té valné hromadě, kdy s vámi mohl minoritní akcionář, když to řeknu opět lidově, doslova a zcela vyběhnout? Mohlo to jednání úplně krachnout?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ta situace je taková, že ta protistrana měla 95% akcií.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Já vím, ale vy jste v té době o tom ani nemluvil. Neporadil jste se s nikým. I ministr Heger říká, že se to dozvěděl pozdě. Já se zkrátka ptám na to, proč se ta situace neřešila už v srpnu, proč jste se třeba s nikým neporadil, proč jste něco nenamítal a proč jste to nechal dojít do té situace, že teď jako majoritní akcionář máte minoritní vliv.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ale nemáme minoritní vliv. Jako my cokoli včetně toho, že ty smlouvy budou dodatkovány s tím, že mohou být vypovězeny, což je věc, která dramaticky ovlivňuje tu smluvní situaci, to jsme prosadili i v této situaci, kdy vlastníme 51% akcií a pro určité kroky potřebujeme souhlas té protistrany. Ale ten potřebujeme stejně, protože jestliže bychom se dohadovali o takových operacích, jako je navýšení základního jmění a zrušení společnosti a podobně, tak se s tou protistranou prostě domluvit musíte.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Pane řediteli, vlastníte vůbec ty akcie? Platí smlouva o převodu akcií bez těch dodatků?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Platí. Vlastníme je. Dneska jsem je ukazoval vašemu kolegovi.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Ano, ale podle informací České televize nebylo podepsáno jisté memorandum číslo dvě o budoucím rozvoji a spolupráci ohledně elektronických knížek a vy sám jste České televizi potvrdil, že podpis memoranda číslo 2 je podmínkou k nabytí účinnosti smlouvy o převodu akcií.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ano, to je pravda, ale protože jak my, tak i ta protistrana, to znamená ten pan doktor Laden, který zastupuje toho strategického investora, považujeme za rozumnější, aby to memorandum právě o těch společných cílech a spolupráci s tím partnerem bylo podepsáno v okamžiku, kdy ten partner se definitivně rozhodne. Tak prostě mám v ruce na své vyžádání písemný dokument, který potvrzuje, že ta rozvazovací podmínka nebude uplatněna a že té možnosti, že by ta protistrana mohla žádat vrácení těch akcií v případě, že není podepsané to memorandum číslo dvě, takže ta protistrana využije a dá na to písemné garance.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Tak počkejte, pane řediteli, teď tomu úplně nerozumím. Platí, nebo neplatí smlouva o převodu akcií?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Platí.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Platí i bez podpisu memoranda číslo dvě?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ano.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: A to jste se zatím dohodli verbálně, nebo to máte na papíře?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Písemně.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Vy máte písemně už teď v tuto chvíli na papíře, že i bez podpisu memoranda číslo dvě, které podmiňovalo smlouvu o převodu akcií, že nebude třeba? Takže teď ty akcie zkrátka a de facto máte. Jak je možné, že memorandum jedna v pondělí podepsané mluví o zrušení smluv k projektu IZIP a platnost je podmíněna nebo byla podmiňována memorandem číslo dvě o budoucím rozvoji a spolupráci? Co je to za hru? Na jedné straně zrušení, na druhé straně jakési memorandum číslo dvě o budoucím rozvoji.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Já myslím, že už se v tom asi diváci nevyznají.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Já myslím, že bych nepodceňovala, pane řediteli, diváka České televize a komentovaných událostí.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Memorandum číslo jedna bylo podepsáno kdysi a to právě směřovalo k tomu, aby VZP tam získala 35% akcií a aby bez těch 30% ta společnost nemohla dělat nic podstatného. Proto tam byla ta snaha upravit ty stanovy na těch 71%. Memorandum, které já jsem podepsal s panem ředitelem Paškem, které neoznačuje ani jako jedna ani jako dvě, to je to, co, které je ze šestnáctého listopadu, tak jsme se dohodli, že všechny platné smlouvy, tak jak mi uložila správní rada, doplníme o dodatky, které umožní vypovězení těch smluv po 30. 6. To se taky nazývá memorandum. Nyní už jednáme o těch smluvních dodatcích, toto bude realizováno, předpokládám, do konce týdne, protože v tom je shoda, a budeme v té situaci, že jak Všeobecná zdravotní pojišťovna, tak IZIP se bude moci 30. 6. svobodně rozhodnout, jestli v těch projektech chce pokračovat nebo nikoli. My tam máme další …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Takže jste si jist, že dosáhnete situace, kdy žádná memoranda ani číslo jedna, ani číslo dvě nebudou moci zabránit tomu, aby byly vypovězeny smlouvy IZIP a tedy aby IZIP jako společnost byla vypovězena. Můžete to garantovat?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No samozřejmě že ta memoranda s vypovězením těch smluv vůbec nesouvisí.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Přes milion dal stát, respektive VZP za akcie IZIP a majoritu tedy stejně nemá. Nebo v tom se neshodneme, nicméně …

Petr VAŠEK, redaktor: No majoritu má.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Tu právní majoritu, de facto tu výkonovou asi ne. A dokonce se …

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ale tu společnost neřídí akcionáři, ale management. Vy si pletete management a řízení společnosti s hlasovacími právy na valné hromadě. v

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Pane řediteli, já si nic nepletu. Pokud zkrátka …

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Valná hromada se schválí k tomu, aby schválila účetní závěrku, jmenovala představenstvo a tam i třeba tu shodu, že bez ohledu na tyto poměry my na příští valné hromadě zvolíme do představenstva společnosti 2 naše zástupce …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Pokud stanovy byly změněny tak, že rozhoduje místo prosté většiny dvoutřetinová většina, tak zřejmě ta změna těch stanov byla udělána s nějakým záměrem přes standardní mechanismus. Podle obchodního zákoníku to není, na tom se jistě shodneme.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Jako standardní mechanismus podle obchodního zákoníku to je, protože jak si můžete vzít řadu společností, já myslím, že optimální jako způsob takové vlastnické spolupráce je, když ti partneři jsou tři, kdy vždycky dva vůči tomu třetímu mohou rozhodnout. To je, myslím, optimální uspořádání těch vztahů. Když jsou dva, tak jako není nic neobvyklého o tom, že aby byla chráněna práva toho, kdo má menšinu a menšina o 1% je opravdu malinká menšina, tak …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Dvoutřetinovou většinou.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak aby ta dohoda nebo aby ten konsensus při tom, při těch rozhodnutích zaručoval to, aby si ta druhá strana nemohla stěžovat, nemohla se obracet k žádným soudům a arbitrážím. Čili je to ochrana i naše, protože nikdo nás v této situaci nemůže obvinit z toho, že jsme přijali jednostranně rozhodnutí, která ovlivní negativně druhou stranu. Já myslím, že to je spíš ochrana a důležitá věc pro nás. A samozřejmě každá další valná hromada to může změnit.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Pane řediteli, přes milion dal stát, respektive tedy VZP za akcie IZIP a majoritu … Otázka je, jestli se tedy shodneme na tom, že ji má, nebo nemá.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak to se evidentně neshodneme, ale prostě majoritu máme.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Dokonce se ale v tuto chvíli neví ani komu, komu přistál ten milion na kontě. To vás nijak netrápí jako správce těch veřejných prostředků?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak přiznám se, že jak jsem nepátral po tom, my jsme ty peníze složili do úschovy advokátní a když se mě na to váš kolega ptal, tak skutečně jako v tu chvíli jsem se nezamýšlel nad tím …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: A vás to netrápí, pane řediteli, vás netrápí to, kam doputoval milion korun z vámi svěřených prostředků?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Já si myslím, že v té advokátní kanceláři stále jsou, protože my stále ještě také můžeme požadovat nazpátek.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Dobře, ale jistě to nevíte. Takže proto se vás ptám na to, vy jste vyplatil z veřejných prostředků přes milion korun a ptám se vás na to, jestli vás zajímá to, kam, na čí účet ty peníze ty peníze doputovaly.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Doputovaly na účet advokátní kanceláře, tak jak to bylo ve smlouvě.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: A kam dál potom, o to už jste se nezajímal. Jsou to akcie na doručitele …

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak já taky nemůžu vědět, co vy si děláte s vašimi penězi, že jo.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Počkejte, to jsou ale moje soukromé peníze, ale mluvíme o penězích, které vám svěřili poplatníci.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ale to jsou také soukromé peníze, protože …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Soukromé peníze? To jsou přece peníze, které spravujete z veřejných prostředků.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No pozor, ale to byla platba za akcie, které byly v držení soukromých osob.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: No to je pravda, ale platili jste je vy jako za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, takže jsou peníze, které vám nesloží nikdo na účet ze soukromých zdrojů.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No jistě, tak jako když si nakoupíme tužky a papír a zaplatíme na účet dodavatele, tak pak už také nemůžeme zkoumat jako, co ten dodavatel s nimi udělá.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Takže milion jsou pro vás drobné peníze, po kterých se nepátrá. Ze svěřených prostředků je to jedno.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Na druhou stranu ta společnost měla podle úředních odhadů hodnotu 400 až 800 milionů korun, takže jsme získali 51% za milion, tak jako není to pakatel. Jsou to pro každého z nás jako velké peníze, na druhou stranu ta protihodnota, kterou my jsme získali, ale tu možnost vlastně rozhodovat a ovládat projekt, který, jak se to ve sdělovacích prostředích několikrát nebo mnohokrát opakuje, je ve finančním objemu, který se blíží 2 miliardám korun. Toto vše získat za milion, já myslím, že to byl dobrý …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Ano, za 10 let stál projekt VZP skutečně bezmála ty 2 miliardy korun. Skončí ten projekt, vy říkáte tedy, že vy máte tu rozhodovací pravomoc, že můžete cokoli, nebo se teď dovrší s novým strategickým partnerem? Jak to dopadne s celým tím sporným projektem?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Já bych velmi dal přednost tomu, aby ti staří akcionáři už byli zcela ze hry, aby na jedné straně …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: To se stane v tom příštím roce.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No, já bych byl proto, aby se to stalo velice brzy, aby tím mým partnerem byla, nyní ten velký zájem má firma Aseco, která určitě je renomovaná firma, která se informatikou ve zdravotnictví zabývá, aby tam byly standardní vztahy mezi dvěma partnery, z nichž který jeden z nich dá to, že je největší zdravotní pojišťovnou v České republice, že v tom projektu má 2,5 milionu klientů, 20 tisíc lékařů …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Takže vy chcete pokračovat.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No já, to je o odpovědnosti, protože …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Já se vás ptám jenom, jestli ano nebo ne.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: My jsme samozřejmě do toho projektu věnovali spoustu prostředků a ty prostředky se musí vrátit. To není o tom, že prostě teďka jenom jako podle na základě nějakých pocitů my rozhodneme vyhodit to, co …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Pane řediteli, prosím, můžete mi jen jasně říct, jestli ano nebo ne? Ano, chci pokračovat, ne, nechci pokračovat.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Musí dopadnout, musí ty pilotní projekty, které teďka probíhají, které jsou právě k tomu, aby ověřily životaschopnost toho projektu, tak podle nich se rozhodne. A podle nich bude rozhodovat i ten zahraniční investor a zahraniční partner.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: A ti staří partneři, o kterých jste hovořil, že byste chtěl, aby byli brzy ze hry, znamená to, že ještě třeba ti původní spoluzakladatelé, europoslanci jsou stále ve hře, nebo jak tomu máme rozumět?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No ne, ten projekt je neustále poškozován prostě tímhle tím image europoslanců a neznámých vlastníků a podobně, takže já chci známého vlastníka, akcie na konkrétní firmu, na konkrétního doručitele někde zapsanou a chci, aby totéž se týkalo i těch dceřiných společností, protože jedna věc je ta obchodní společnost, která vše zastřešuje, ale druhá věc jsou ty aktivity u těch subdodavatelů a ty prostě k tomu patří a ty se k tomu musí vrátit.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Dobře a vaše osobní preference, pokud tedy vše dobře dopadne, je, aby ten projekt pokračoval? Ano nebo ne?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ten projekt má …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Ne, pane řediteli, ano nebo ne? Vaše osobní preference.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Mluvíte o jakém projektu? O zdravotních knížkách, o portálu, elektronické komunikaci? To všechno je … My pořád jenom mluvíme o jedné části. Takže …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Je vaší osobní preferencí, aby ten projekt pokračoval, projekt IZIP?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Já nemám … Víte, musím se striktně rozhodnout prostě podle ekonomické rozvahy a prostě jedna strana …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: A kdy se tedy tak rozhodnete?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Co se týče elektronické komunikace, ta věc je jasná. Prostě ta se bude rozvíjet, dneska už prostě nám pokrývá, dejme tomu, 40% poskytovatelů. Tam ten rozvoj, k němu dojde nepochybně. Takže tahle ta část musí zůstat. Jestli bude s IZIP nebo jestli uděláme jinou veřejnou obchodní soutěž a prostě odsoutěžíme to s někým jiným …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Takže je pořád možné, že to bude dál s IZIPem?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No, možné to je, protože zatím tahle ta komunikace funguje bezvadně. Tam jako žádný problém není, všichni se koncentrují na elektronické zdravotní knížky …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Je to pro vás preferovaná varianta?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Já nemám preferované varianty. Já se budu striktně rozhodovat na základě ekonomických kritérií. Prostě tady budou přínosy, tady budou náklady a z toho bude vyplývat nějaké řešení, které bude výhodné pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. A toto řešení zvolím. Já nemám žádné osobní preference.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Děkuji vám. My to samozřejmě budeme dál sledovat. Na shledanou.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Děkuji.

Ohodnoťte tento článek!