Uděleno první logo pro bezpečný zásilkový výdej léků

logo bezpečnosti lékárna

Evropské logo bezpečnosti musí mít k 1. 7. 2015 všechny osoby nabízející dálkový prodej léčivých přípravků veřejnosti. Prováděcí nařízení Evropské komise, které je v české legislativě transponováno do zákona o léčivech, v ČR jako první uposlechla Lékárna.cz.

Zákon o léčivech (v § 85 odst. 3) stanovuje lékárnám zajišťujícím zásilkový výdej léčivých přípravků mimo jiné povinnost, aby internetové stránky obsahovaly nejen kontaktní údaje SÚKL včetně hypertextového odkazu na jeho internetové stránky, ale i zřetelně zobrazené logo obsahující náležitosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie.

Pro každou lékárnu zvlášť

Logo, umístěné na každé internetové stránce, která souvisí s nabídkou výdeje léčivých přípravků veřejnosti na dálku, umožňuje identifikovat členský stát, ve kterém je osoba nabízející léčivé přípravky usazena. Logo má ve všech členských zemích shodný design, je chráněné ochrannou známkou a je duševním vlastnictvím EU.„Použití loga v České republice je umožněno na základě podpisu licenční smlouvy mezi Evropskou komisí a Českou republikou, zastoupenou SÚKL. Praktické využití loga lékárnami pro účely zásilkového výdeje je vázáno na uzavření podlicenční smlouvy (náležitosti na webu SÚKL) mezi provozovatelem lékárny a SÚKL,“ uvádí sekce dozoru SÚKL na svých stránkách. Jak úřad dodává, pokud zásilkový výdej zajišťuje více lékáren jednoho provozovatele, musí mít každá z nich zřízeny internetové stránky se svou vlastní nabídkou zásilkového výdeje léčivých přípravků. Pro každou lékárnu bude uzavírána samostatná podlicenční smlouva. Provozovatelé, kteří provozují více lékáren, budou tak mít uzavřenu podlicenční smlouvu pro každou lékárnu zvlášť.

Bezpečný e-shop pro celou Evropu

První internetová lékárna v ČR, která se SÚKL smlouvu uzavřela je Lékárna.cz, tu v ČR provozuje Pears Health Cyber. Logem 'Klikněte, chcete-li ověřit, zda jsou tyto stránky provozovány legálně' na každé své stránce dává svým uživatelům jednoduchou možnost, aby si ověřili její pravost. „Vítám každé potvrzení pravosti, které dá zákazníkům jistotu, že nakupují originální léčivé přípravky a žádné padělky. S implementací loga jsme si sice pár dnů museli pohrát, ale je to v zájmu ochrany zákazníků. Pro kohokoli odkudkoli z Evropy jsme od této chvíle jasně čitelný bezpečný e-shop,“ konstatoval ředitel Lékárna.cz Karel Klodner.

Ohodnoťte tento článek!