Údržba zdravotnických přístrojů i školení k nim budou jednodušší

Zdravotnickým zařízením se zjednoduší odborná údržba a opravy přístrojového vybavení i školení zaměstnanců o používání a obsluze přístrojů.

Činnosti údržby bude moci provádět širší okruh lidí než nyní. Předpokládá to novela zákona o zdravotnických prostředcích poslance KDU-ČSL Víta Kaňkovského, kterou včera schválil Senát hlasy všech svých přítomných členů. Aby platila, musí ji ještě podepsat prezident.

Kaňkovského úprava by prakticky znamenala návrat k dřívější praxi. Měla by přinést úspory, ve zdravotnictví by mohlo jít podle odhadů o stamiliony korun ročně. Podle senátora Jana Žaloudíka (za ČSSD) novela přinese „ustřižení jedné koule, které si dáváme na nohu“.

Zatímco nyní může provádět i běžný servis jen pracovník firmy, která přístroj dodala, do budoucna by se o něj mohli starat kmenoví zaměstnanci zdravotnických zařízení. Výrobce by musel s takovým postupem souhlasit, tito zaměstnanci by museli být pro servisní práce proškoleni. Šlo by například o technické kontroly, výměny pojistek a revize, nikoli třeba o náročné opravy složitých přístrojů. „Nehrozí, že by došlo k ohrožení bezpečnosti pacientů,“ zdůraznil Kaňkovský.

Nyní může školit zdravotnické zaměstnance i pracovníky dovozců a distributorů přístrojů výhradně osoba poučená výrobcem. Výrobci jsou mnohdy zahraniční a jejich instruktoři musejí přijíždět třeba do nemocnic i několikrát do měsíce. Nově by mohli vést školení lidé, kteří by k této činnosti dostali od výrobce zplnomocnění, mohli by navíc pověřit i jiné osoby.

Pokud by předloha platila, stejně jako v minulosti by stačilo, aby byl proškolen jeden zaměstnanec, který by pak školil další pracovníky. Úspora by spočívala v tom, že nemocnice by po přijetí nového zaměstnance, který se obvykle musí proškolit v ovládání většího počtu přístrojů, nemusela povolávat školitele výrobců.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!