Úhradová vyhláška rozdělí příští rok 239 mld., nárůst je 10 mld.

peníze

Úhradová vyhláška přidá příští rok na zdravotní služby deset miliard korun, nemocnice tak dostanou na pětiprocentní navýšení platů i kompenzaci zrušených poplatků. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD). Celkem na zdravotní péči by příští rok mělo jít 239 miliard korun.

Nárůst o devět miliard proti letošku je z vyššího výběru pojistného, miliarda z rezervních fondů pojišťoven. Ministerstvo zpracovává připomínky legislativní rady vlády, ve čtvrtek bude definitivní verze dokumentu hotová.

„Úhradová vyhláška na příští rok je prorůstová a zajišťuje priority, kterými jsou kompenzace zrušených regulačních poplatků, zvyšování platů a mezd o pět procent a kvalitní a dostupnou péči,“ shrnul ministr. Podle něj dostanou zdravotnická zařízení dostatek peněz, aby mohla fungovat bez existenčního ohrožení.

Úhradová vyhláška stanoví hodnoty bodu, jimiž jsou oceněny léčebné a preventivní výkony, určuje výši úhrad zdravotnických služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a vymezuje regulační omezení pro rok 2015.

„S tak vysokým navýšením úhrad, jaké zakotvuje vyhláška, Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) ve svém zdravotně pojistném plánu nepočítala. Nebude proto moci naplnit rezervní fond, jak původně plánovala,“ řekl její mluvčí Oldřich Tichý ČTK. Dodal, že VZP vyhlášku respektuje a udělá vše pro to, aby ekonomická situace největší pojišťovny zůstala stabilní. Definitivní stanovisko k vyhlášce vydá VZP po analýze jejích dopadů.

„Domnívám se, že přes všechny obavy se udělalo maximum pro to, aby byl pokryt jak výpadek poplatků, tak hlavně navýšení mezd, které tvoří 40 až 70 procent výdajů nemocnic,“ řekla ČTK předsedkyně Asociace nemocnic ČR Jaroslava Kunová. Problém vidí v tom, že procentní navýšení úhrad neodpovídá tomu, kolik nemocnice potřebují.

„Nemocnicím s nízkým podílem platů vzhledem k příjmu ze zdravotního pojištění to přinese víc peněz. Menším nemocnicím s vysokým podílem výdajů na mzdy, to vyjde jen tak tak,“ řekla. Ministr podotkl, že kdyby měl splnit všechny požadavky lékařů a nemocnic, potřeboval by navýšení o 50 miliard korun.

Z desetimiliardového navýšení půjde 4,2 miliardy na náhradu regulačních poplatků, navýšení úhrad za péči o 1,6 miliardy dostanou ambulance, 0,5 miliardy specializovaná centra a 3,8 miliardy lůžková péče.

Ministr rovněž informoval, že zaměstnanecké zdravotní pojišťovny evidují ke konci roku čtyřmiliardový zůstatek a mají naplněny rezervní fondy. VZP má zhruba nulový zůstatek a letos nenaplnila rezervní fond. V průběhu příštího roku splatí půlmiliardu z půjčky státu.

Více peněz mohou vydat zdravotní pojišťovny na péči proto, že stoupl výběr pojistného a další růst se čeká v příštím roce. Pojišťovny také použijí na péči část peněz určených původně na vlastní provoz, konkrétně to má být 700 milionů korun. O 600 milionů by měly snížit rezervy a ty by také měly jít na péči.


Úhradová vyhláška rozdělí v příštím roce mezi zdravotnická zařízení 239 miliard korun, je to o deset miliard víc než letos. Z navýšení devět miliard korun je z předpokládaného nárůstu pojistného a miliarda ze snížení rezervního fondu zdravotních pojišťoven a snížení přídělů do provozního fondu. Navýšení pokryje kompenzaci regulačních poplatků, pětiprocentní růst platů a vyšší úhrady za péči:

Rozdělení 10 mld.

* 4,2 mld. regulační poplatky, z toho:

– 1,2 mld. akutní lůžková péče

– 0,6 mld. následná péče

– 0,2 mld. lázně

– 0,7 mld. recepty

– 1,5 mld. ambulance

1,6 mld. ambulantní péče navýšení úhrad za péči

0,5 mld. specializovaná centra

3,8 mld. lůžková péče, z toho:

– 2,8 mld. akutní plus ambulance

– 0,7 mld. následná péče

– 0,3 lázně

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2015 u nemocnic:

– základem platby za rok 2014

– navýšení na platy zdravotníků

– paušál podle produkce měřené platbou za diagnózu (DRG)

– ambulantní péče podle hodnoty bodu

v následné lůžkové péči:

– paušál za den hospitalizace navýšený o 9 pct.

u mimonemocniční péče:

– ambulantní specialisté hodnota bodu 1,03 Kč

– praktičtí lékaři zvýšení nejvyšší kapitační platby na 52 Kč

– podpora vykazování elektronických receptů

– kompenzace zrušených regulačních poplatků za klinické vyšetření

Ohodnoťte tento článek!