UK otevřela centrum lékařských simulací

Centrum lékařských simulací

První lékařská fakulta Univerzity Karlovy otevřela po roce zkušebního provozu centrum lékařských simulací pro výuku mediků. Je jedním z nejlépe vybavených výukových center svého druhu v Česku, ročně jím projde přes 700 studentů fakulty.

Specializované místnosti věrně napodobující nemocniční prostředí, včetně lékařských přístrojů, jsou ve Fyziologickém ústavu 1. lékařské fakulty UK na Albertově. Roli pacientů plní sofistikované figuríny řízené počítačem, které napodobují dýchání, puls či srdeční aktivitu. Lze k nim připojit přístroje, simulátory reagují na prováděné lékařské zákroky.

„Simulační výuka umožňuje studentům získávat medicínské znalosti a rozšiřovat praktické dovednosti. V dnešní době patří neoddělitelně k přípravě lékařů. Pomáhá překonávat logistické problémy výuky, vyplývající mimo jiné ze zkracující se doby hospitalizace, spektra pacientů, které ne vždy pokrývá všechny diagnózy, a přesunu značné části nemocných do ambulantní péče,“ řekl novinářům děkan 1. LF UK profesor Aleksi Šedo.

Přednosta Fyziologického ústavu profesor Otomar Kittnar doplnil, že výuka na simulátorech je standardem ve vzdělávání lékařů na všech renomovaných univerzitách. „Z pedagogického hlediska je důležité, že simulace umožňují dokonalé propojení výuky praktických dovedností a teoretických znalostí na předem připravených klinických příkladech, a to již od prvních ročníků studia,“ ocenil.

Čtyři specializované učebny zabírají plochu 150 metrů čtverečných. Jsou vybaveny třemi počítačově řízenými pacientskými simulátory v pořizovací ceně přes tři miliony korun. V učebnách jsou také pacientské monitory, infuzní technika, ventilátory, defibrilátory, ultrazvuk, polohovatelná nemocniční lůžka a řada zdravotnických pomůcek.

Centrum je určeno zejména pro výuku studentů medicíny, jeho vybavení ale umožňuje i trénink lékařů a dalších zdravotnických profesí. Uskutečnily se tam už kurzy pro traumatology a anesteziology.

Ohodnoťte tento článek!