Univerzita má na dosah lékařskou fakultu

dokumenty, smlouva, podpis

Vybudování lékařské fakulty v Ostravě začíná mít reálnější obrysy. Ostravská univerzita získala první souhlasné stanovisko od ministerstva zdravotnictví. Nyní podává žádost na ministerstvo školství, jehož akreditační komise definitivně rozhodne o možném zřízení nového oboru – všeobecného lékařství.

Na jeho základě by vysoká škola přeměnila současnou fakultu zdravotnických studií na lékařskou fakultu. Univerzita již mezitím začala s přípravou výukových prostor.

Kvůli tomu přestavuje bývalou porodnici v areálu nemocnice v Ostravě Zábřehu. Rektor univerzity Jiří Močkoř věří, že výuku mediků spustí již v příštím akademickém roce 2010/2011. Souhlas ministerstva zdravotnictví nyní Ostravská univerzita připojuje k žádosti o akreditaci ministerstvem školství.

To musí do 90 dnů rozhodnout. Rektor věří, že se jim akreditaci podaří získat. „Podařilo se nám zajistit personální obsazení, a to dokonce v problematických oborech, kde je nedostatek kantorů v celé republice. Máme podepsány smlouvy o spolupráci s nemocnicemi,“ konstatoval Močkoř.

Ten věří, že již příští rok by mohla na školu nastoupit první stovka studentů v oboru všeobecného lékařství. Když univerzita získá povolení, okamžitě vyhlásí přijímací řízení. „Přijímací řízení se koná v červnu, uvidíme, kdy povolení získáme. Podle toho potom možná bude nutné upravit časový harmonogram,“ podotkl Močkoř.

Univerzita má na dosah lékařskou fakultu
Ohodnoťte tento článek!