Univerzitní nemocnice nepokládám za hlavní část reformy

Titulní obrázek

„Já osobně otázku transformace fakultních nemocnic nepokládám za prvořadou součást zdravotní reformy. Celá diskuse se mylně svedla do symbolického střetu o typu právní formy a nepochybně i vinou nedostatečné prvotní komunikace jsme nepřesvědčili koaliční partnery a odbornou veřejnost,“ říká v rozhovoru pro Zdraví.Euro.cz poslanec ODS Boris Šťastný…

Rozhovor Zdraví.Euro.cz s poslancem a členem zdravotního výboru Borisem Šťastným (ODS)

Jak se díváte na slib premiéra Topolánka, který řekl, že nedojde k převodu fakultních nemocnic na akciové společnosti?

Premiérův slib přesně zní, že to nebude ani vláda, ani ministerstvo zdravotnictví, kdo tento převod provede na základě již existujících zákonů. Tedy, že bude třeba předložit komplexní právní normu a zůstane výhradně na rozhodnutí sněmovny, jak v této věci rozhodne. Jde o veřejné potvrzení tvrzení, které bylo již dříve ze strany vlády opakovaně prezentováno. Jsem přesvědčen, že jde o dostatečnou politickou záruku pro naše koaliční partnery i akademickou obec a nyní se můžeme opět soustředit na věcnou diskusi. Projekt akciové společnosti jako právní formy univerzitních nemocnic však v této chvíli pokládám za natolik stigmatizovaný, že jej musím označit za mrtvý a politicky neprosaditelný.

DÁLE ČTĚTE:
Krákora: Zárukou bude stažení zákona

Premiér svým rozhodnutím prý reagoval na na vývoj veřejného mínění, zapůsobily na něj argumenty

profesorů, rektorů a děkanů, kteří jsou proti privatizaci. Jak se na to díváte vy? Změnil jste také názor?

Premiér především reagoval na aktuální politickou situaci. Můj názor je stále stejný. Já osobně otázku transformace fakultních nemocnic totiž nepokládám – a nikdy jsem nepokládal – za prvořadou součást zdravotní reformy. Celá diskuse se mylně svedla do symbolického střetu o typu právní formy a nepochybně i vinou nedostatečné prvotní komunikace jsme nepřesvědčili koaliční partnery a odbornou veřejnost. Ti se přiklonili k falešným argumentům opozice, že jde o snahu nemocnice transformovat za účelem budoucího prodeje nebo pronájmu privátním subjektům, což záměrem ministerstva samozřejmě nikdy nebylo.

Jaký podle vás bude následující vývoj?

O celé věci musíme ještě jednat. Osobně preferuji cestu, kdy bychom našli shodu nejen uvnitř koalice, ale především s akademickou obcí. Jsem přesvědčen, že takovou shodu je možné najít v případě, že se všichni zúčastnění abstrahují od zbytečné politizace a povrchních nálepek a budou věcně diskutovat o obsahu. Co se týče právní formy, možné východisko spatřuji ve vzniku samostatné právní formy, tzv. univerzitní nemocnice (u. n.), s jasně stanovenými prvky neprofitní organizace.

ODS chce změnit poměr sil výborech. Pokud tedy bude ve zdravotním výboru více koaličních členů, bude to podle vás znamenat, že vládě se podaří prosadit v parlamentu více zákonů o zdravotnictví?

Od voleb došlo ke změně poměru sil ve sněmovně a změna počtu členů ve výborech na lichý počet členů nepochybně povede zvýšení akceschopnosti všech výborů, a tedy i výboru zdravotního.

Olga Pavlíková, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!