ÚOHS kontroloval fúzi Babišových zdravotnických zařízení

Andrej Babiš

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil spojení soutěžitelů FutureLife a Gennet, čímž má FutureLife získat 100% obchodní podíl na společnosti Gennet, a tím i výlučnou kontrolu nad touto společností. Zdravotnická zařízení, která se věnují reprodukční medicíně vlastní ministr financí Andrej Babiš.

Jak úřad uvedl, společnost FutureLife působí v České republice v oblasti poskytování zdravotnických služeb, konkrétně v oblastech poskytování ambulantní a lůžkové gynekologické péče včetně operativy, klasické plastické chirurgie, gynekologické plastiky, poskytování prenatální péče, asistované reprodukce, chirurgie, laparoskopické operativy, anesteziologie, gastroenterologie včetně endoskopie, interny, punkční petodiky pod ultrazvukem, sexuologie a andrologie, urologie, lékařské genetiky, v oblasti provozování lékárny a veřejného lékárenství, v oblasti obezitologie včetně poradenství v oblasti psychologie a dietologie, v oblasti provozování laboratoře klinické biochemie, imunologie, virologie a hematologie a v oblasti provozování polikliniky.

Podle časopisu Ekonom ovládal řetězec FutureLife dvacet procent trhu s umělým oplodněním ještě před nákupem společnosti Gennet. I ta působí především v oblasti asistované reprodukce, přičemž v přímé souvislosti s touto svojí hlavní činností poskytuje služby ambulantní gynekologické péče, prenatální péče, sexuologie a andrologie, lékařské genetiky a urologie a provozuje rovněž genetickou laboratoř.

Podle toho, kdo platí

Informaci o tom, že kliniku Gennet koupil pro Babiše jeho fond Hartenberg, přinesl v prosinci 2014 časopis Forbes. „Podnikatelské aktivity spojujících se soutěžitelů se překrývají v rámci České republiky zejména v oblasti poskytování služeb asistované reprodukce, přičemž v přímé souvislosti s touto oblastí poskytují dále služby v oblasti ambulantní gynekologické péče, sexuologie a andrologie, urologie a anestezie.

Úřad se tedy při posuzování fúze zabýval zejména touto oblastí, přičemž současně zohlednil možné členění relevantních trhů v dotčené oblasti dle toho, zda jsou služby asistované reprodukce hrazeny z veřejných zdrojů či hrazeny samoplátci,“ zdůvodnil ÚOHS své rozhodnutí. Jak dodal, zabýval se i dopady spojení na území celé České republiky a území Středočeského kraje a hlavního města Prahy, kde se činnosti spojujících se soutěžitelů překrývají.

Podstatné nenarušení soutěže

Úřad ve svém rozhodnutí konstatoval, že tržní podíly dosažené spojujícími se soutěžiteli nenasvědčují tomu, že by spojením vzniklý soutěžitel dosáhl dominantního postavení. Navíc dle úřadu při jakémkoliv možném vymezení trhu existuje v oblasti poskytování služeb asistované reprodukce dostatečný počet konkurenčních soutěžitelů. ÚOHS také přihlédl k tomu, že jde o oblast, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, kde úhradu stanovuje ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím úhradové vyhlášky.

„Na základě svých šetření úřad dospěl k závěru, že v důsledku uskutečnění spojení společností FutureLife a Gennet nedojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže v oblasti asistované reprodukce na území České republiky ani na území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy a proto posuzované spojení soutěžitelů povolil. Rozhodnutí Úřadu není doposud pravomocné,“ uzavřel ÚOHS. Střed zájmů, jakým je situace, kdy ministr financí prostřednictvím svého fondu vlastní zdravotnická zařízení operující s veřejnými prostředky, úřad neposuzoval.

Ohodnoťte tento článek!