ÚOHS: Masarykova univerzita při nákupu přístrojů nechybovala

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zamítl stížnost společnosti Philips Česká republika, s.r.o., která zpochybňovala postup Masarykovy univerzity při výběru dodavatele tří tomografů. Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněného na webu ÚOHS.

Univerzita nyní pro odborníky z Centra neurověd na výzkum mozku a lidské mysli Středoevropského technologického institutu (CEITEC MU) může od firmy Siemens pořídit unikátní zařízení pro zobrazování funkcí a struktury mozku a míchy nukleární magnetickou rezonancí (NMR). Firma Siemens by měla přístroje dodat do 18 týdnů. Škola to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Předseda ÚOHS Petr Rafaj nyní potvrdil rozhodnutí svých podřízených z dubna letošního roku. Univerzita podle úřadu postupovala správně, když při zadávání předmětné veřejné zakázky postupovala formou jednacího řízení bez uveřejnění. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Úřad vzal v potaz zejména účel, který mají poptávané přístroje plnit, tedy výzkumné a experimentální účely, a nikoli běžné klinické použití. Uvedl to v odůvodnění rozhodnutí.

„Pro vědu je to dobrá zpráva, protože vědci mohou začít pracovat. Z pohledu Masarykovy univerzity je škoda, že stížnosti společnosti Philips způsobily zdržení v nákupu přístrojů, takže je ohroženo zapojení například do mezinárodního výzkumu financovaného z norských fondů,“ uvedl rektor univerzity Mikuláš Bek.

Dva přístroje od společnosti Siemens s intenzitou magnetického pole tři Tesla mají jedinečnou kombinaci technických i softwarových vlastností, které umožní kvalitnější výzkum funkcí lidského mozku, třeba pro výzkum rizikového chování řidičů nebo mozkové činnosti spojené s prožitkem hudby.

Bude možné je využít také při odhalování změn nervového systému u lidí trpících rakovinou, epilepsií, schizofrenií, Parkinsonovou či Alzheimerovou chorobou a dalšími onemocněními nervového systému. Vědci z CEITEC MU se budou zabývat také vývojem spolehlivější a včasnější diagnostiky těchto onemocnění a monitorováním vlivu léčby.

Ohodnoťte tento článek!