ÚOHS odmítl pozastavit tendr na české léčebné konopí

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zamítl návrh firmy Velvana na vydání předběžného opatření, které by pozastavilo tendr na českého pěstitele léčebného konopí. ČTK to řekl bez bližších podrobností předseda ÚOHS Petr Rafaj. Tendr antimonopolní úřad dál prověřuje.

Tím, že ÚOHS předběžné opatření nevydal, může Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) teoreticky uzavřít smlouvu s vítězem už nyní. Ústav ale počká na ukončení správního řízení.

„ÚOHS sice v této věci vydal rozhodnutí, kterým zamítl návrh účastníka řízení na vydání předběžného opatření, nicméně o vlastním návrhu dosud nerozhodl. Správní řízení stále běží a SÚKL nemůže předjímat, kdy a s jakým výsledkem skončí,“ uvedla na dotaz ČTK mluvčí SÚKL Lucie Šustková.

Potvrdila, že jakmile to s ohledem na průběh daného řízení bude možné, uzavře SÚKL s vítězným uchazečem smlouvu o smlouvě budoucí. Ústav vyhotoví o veřejné zakázce písemnou zprávu a odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění do 15 dnů od uzavření smlouvy.

Ústav také vyrozumí vítěze veřejné zakázky, že má podat žádost o udělení licence. Podáním žádosti bude zahájeno správní řízení o udělení licence. Podle předpokladu by nemělo trvat déle než 30 dnů.

Vítězný uchazeč musí také získat povolení k zacházení s návykovými látkami od Inspektorátu omamných a psychotropních látek ministerstva zdravotnictví. Až obdrží licenci i toto povolení, budou splněny podmínky smlouvy o smlouvě budoucí pro uzavření smlouvy o dodávce léčebného konopí.
Teprve pak lze zahájit plnění smlouvy, upřesnila postup Šustková a dodala, že zahájení plnění veřejné zakázky požaduje zadavatel nejdříve čtyři a nejpozději sedm měsíců od udělení licence.

České lékárny už pacientům nabízejí konopí dovážené z ciziny. Jeho cena je však několikanásobně vyšší, než kolik by mělo stát tuzemské konopí. Gram z dovozu stojí v lékárnách kolem 300 korun. Lékový ústav už koncem loňského roku uvedl, že v soutěži o českého dodavatele zvítězila s nejlepší cenou firma Elkoplast Slušovice, která nabídla cenu 68 korun bez DPH za gram. Server iDnes.cz v minulosti uvedl, že do druhého kola tendru postoupily Elkoplast Slušovice, firma Medihemp a společnost Velvana, která do soutěže šla s firmou Leros a Výzkumným ústavem rostlinné výroby.

Léčba konopím je v Česku legální od dubna 2013 na zmírnění obtíží dospělých s rakovinou, roztroušenou sklerózou či AIDS. V praxi se ale zatím téměř neprovádí. Konopí se vydává na elektronický předpis, registr výdejů v lékovém ústavu byl spuštěn loni v listopadu. Od prosince 2014 do února 2015 dostalo na recept konopí deset pacientů. Indikovány k léčbě jsou 2000 až 3000 nemocných, velká část jich tedy je dál odkázána na černý trh či vlastní výpěstky s rizikem, že se dostanou do konfliktu se zákonem.

Ohodnoťte tento článek!