ÚOHS: Společnosti koordinovaly své nabídky v zakázkách na zdravotnické přístroje

dohoda, důvěra, ručitel, ruce,

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže odhalil a potrestal protisoutěžní jednání v oblasti veřejných zakázek na přístrojové vybavení nemocnic a jiných zařízení, kterého se dopouštěly společnosti HOSPIMED, spol. s r.o., a PURO-KLIMA, a.s.

Prvostupňovým rozhodnutím z 22. 12. 2014 uložil Úřad těmto soutěžitelům pokuty v celkové výši 63 332 000 Kč (Hospimed – 35 569 000 Kč, Puro-klima 27 763 000 Kč). Rozhodnutí není dosud pravomocné, obě společnosti podaly rozklad.

Uvedení soutěžitelé v letech 2008 a 2010 slaďovali své nabídky nebo koordinovali své jednání při účasti ve veřejných zakázkách „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN Ostrava“, „UK-1.LF – ZDRAVOTNÍ TECHNOLOGIE PRO STAVBU KATEŘINSKÁ 32“ a „Modernizace přístrojového vybavení a obnova technologií KC KN Liberec“.

Celkový objem těchto zakázek přitom dosahoval téměř 200 milionů korun bez DPH. Jednání ve vzájemné shodě ovlivnilo výsledky uvedených výběrových řízení a do&sca ron;lo tak k narušení hospodářské soutěže na trhu dodávek zdravotnické přístrojové techniky na území České republiky.

Správní řízení bylo zahájeno mimo jiné na základě Úřadem provedené analýzy veřejných zakázek v oblasti dodávek zdravotnické přístrojové techniky z let 2007–2010, z níž vyplynulo, že nezanedbatelnou část zadávacích řízení vyhrávají společnosti Puro-klima a Hospimed. Často byla v těchto zakázkách podána pouze jediná nabídka, rovněž u některých konkrétních zadavatelů pravidelně zajišťovala dodávky zdravotnických přístrojů stále stejná firma.

V rámci správního řízení Úřad zajistil informace o četných obchodních kontaktech mezi společnostmi Hospimed a Puro-klima i korespondenci svědčící o koordinovaném jednání na trhu. Při prověřování konkrétních zadávacích řízení bylo dále zjištěno, že některé nabídky účastníků řízení byly nápadně podobné, nabídkové ceny byly zcela shodné či se lišily pouze nepatrně a vždy byly nastaveny těsně pod maximální cenu stanovenou zadavatelem.

Podle rozhodnutí Úřadu zajištěná vzájemná komunikace i shody v nabídkách svědčí o tom, že účastníci řízení jednoznačně slaďovali svůj postup a ovlivňovali výběrová řízení tak, aby zakázku získal jeden z nich. Pro nevítězného uchazeče pak byly v některých případech zajištěny kompenzace, například v podobě subdodávek.

Ohodnoťte tento článek!