UP otevřela magisterský obor pro porodní asistentky, jediný v ČR

lékař, dokumentace

Univerzita Palackého v Olomouci otevřela jako jediná v České republice magisterské studium pro porodní asistentky. Nový studijní obor úspěšně akreditovala fakulta zdravotnických věd, která nyní vyhlásila dodatečné přijímací řízení. Konat se bude 30. srpna, přihlášky mohou uchazeči posílat do 29. července.

Přijatí uchazeči budou moci zahájit studium ještě v nadcházejícím akademickém roce 2016/2017. ČTK o tom informovali zástupci univerzity.

Magisterské studium Intenzivní péče v porodní asistenci nenabízí zatím žádná česká vysoká škola. „Podle ohlasů z praxe už teď víme, že zájem je značný. Doufáme proto, že i když půjde o dodatečné přijímací řízení, přihlásí se dostatečný počet uchazečů a budeme si moci vybírat,“ uvedla proděkanka fakulty pro studijní záležitosti Zdeňka Mikšová.

Obor je určen absolventům bakalářského studia porodní asistence. Dvouleté navazující magisterské studium nabízí fakulta v prezenční i kombinované formě. Do obou hodlá přijmout deset studentů. „Čeká je především prohloubení odborných znalostí z gynekologie, porodnictví a porodní asistence při poskytování péče ženám, u nichž jsou ohroženy základní životní funkce,“ uvedla proděkanka. Kromě teoretických poznatků si studenti osvojí také řadu praktických výkonů, které souvisí se specializovanými činnostmi v gynekologické a porodnické péči.

Absolventi a absolventky získají kromě specializace úplné vysokoškolské vzdělání a magisterský titul. Uplatnění najdou zejména v nemocničních odděleních jednotek intenzivní péče zaměřených na gynekologii a porodnictví. S rozšířením nabídky studijních oborů počítá fakulta i v příštím roce, kdy by se měla projednat její žádost o akreditaci tříletého bakalářského oboru zdravotnický záchranář.

Fakulta zdravotnických věd vznikla osamostatněním nelékařských oborů z lékařské fakulty před osmi lety, je osmou a zároveň nejmladší fakultou univerzity. Fakultu tvoří sedm samostatných ústavů a poskytuje vzdělání téměř 700 studentům ve studijních programech ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie, radiologická asistence a také management a ekonomika ve zdravotnictví. Uplatnění v praxi podle vedení fakulty nachází drtivá většina absolventů. Fakulta se nedávno přestěhovala z třídy Svobody do rekonstruované budovy teoretických ústavů lékařské fakulty.

Ohodnoťte tento článek!