Uplynulý týden očima čtenářů Zdraví.Euro.cz

Titulní obrázek

Jaká je budoucnost velkých nemocnic v České republice? Domůžou se praktičtí lékaři svými protesty nějaké změny? A jak řešit krizovou situaci přesčasů v souvislosti s novým zákoníkem práce? Události uplynulého týdne komentují čtenáři Zdraví.Euro.cz…

MUDr. Milan Šilhan

Máme nadbytek velkých nemocnic

Je potřebné, aby úvaha o nadbytečném počtu českých fakultních nemocnic pronesla katedrová autorita. Jinak to, že je v naších podmínkách hypertrofie fakultních nemocnic ve velkých městech je obecnou známostí. Jen se zatím nikomu nechtělo velké ryby vytahovat a redukovat a začít vrácením Thomayerovy nemocnice a nemocnice na Bulovce královskému městu Praze. Nic nebrání tomu, aby jako velké městské „výukové nemocnice“ s klinikami fungovaly dál, ale nikoliv s univerzitním statutem. Pak bude za nějakou dobu následovat otázka, jestli stát vůbec nějaké nemocnice (mimo speciální ústavy ) potřebuje, protože nejde o žádnou reprezentační nebo silovou funkci, ale o instituce veřejných služeb. K tomu plně stačí „systém krajů“, doplněný o vnitrostátní smlouvou o koordinaci mezi zdravotní politikou krajů a politikou vládní. Brnu rovněž stačí jedna FN na kopci a druhá se může klidně změnit ve velkou výukovou nemocnici. FNusA byla za 1.ČSR FN zemskou nemocnicí stejně tak jako fakultní porodnice a dětská fakultní nemocnice. Jestliže existují podrobná pravidla pro hospodaření veřejných nemocnic a pravidla „národní zdravotní politiky“, není nijak zvlášť důležité, jestli je vlastníkem velké výukové nemocnice stát nebo kraj. Nejde o majetek, jde o služby. Nemocnice dělá personál, nikoliv nemovitosti. Tento pohled také vylučuje převádění veřejných nemocnic na „neziskové“ akciové společnosti (o čemž má i prim. Střítecký zdravé pochybnosti ). V diskuzi byla předvedena celá bída a lesk pražských nemocnic, takže transformace by měla být na spadnutí.

Kolega Střítecký ovšem ví, že pro institucionalizaci a řízení veřejných nemocnic je potřeba mít zákon evropského typu. Na něj nebyl dotazován. Tento zákon je důležitější než teoretizování o „neziskových akciovkách“. Zákon o veřejných nemocnicích jak německý, tak rakouský navíc umožňuje ( popisuje organizační strukturu ) výukových nemocnic i na úrovni krajů, což by české situaci jen prospělo a byl by to důkaz, že to s dekoncentrací zdravotnictví myslím upřímně. Výukovou nemocnicí může být klidně i nemocnice v Jindřichově Hradci. Kolega Střítecký nemůže na řadu otázek odpovídat exaktně, protože i jemu se jeví některé názory činitelů MZ při nejmenším jako „nepropracované“ a uvědomuje si, jak ideologie nesleduje praktický život. V čem se kolega Střítecký mýlí a co není nikde prokázáno: stát je veřejnoprávní korporace, stejně tak jako kraj a obec. Jejich vztah je k jejich, t.j. veřejnému majetku jiný než vztah soukromé osoby k majetku. Toto řeší speciální zákony, nikoliv jen Obchodní zákoník. Proto také management „veřejné instituce“ a soukromé instituce má zcela jiná pravidla. Tunelování veřejného majetku není způsobeno onou „veřejností“, ale nekvalitním až zločinným řízením. Převedením nemocnic na „neziskové akciovky“ se zdravotní péče postavená na řadě pravidel, nikoliv na volné ruce trhu, nemůže nijak zlepšit. Účetní triky na výsledku nic nezmění. Obchodní zákoník umožňuje jako výjimku učinit akciovou společností instituci zejména služeb. Chce to speciální status s ochranou proti konkurenci a proti úpadku. Dokud nebude vyjasněno účelné rozdělení činností nemocnic periferních, krajských a fakultních-univerzitních, bude obtížné hovořit vůbec o akciovkách, když obecně „rozpočtovou“ a „příspěvkovou“ plně vyhovují. Akciovky jsou současnou politickou manýrou, peníze do nemocnic nenasypou.

MUDr. František Hastík

Nekonečného čekání už bylo dost

Nezměníme nic. Prostý lid si čichl k tomu, že zdravotnictví může být bezplatné a bude vždy hlasovat pro ty politiky, kteří mu to slíbí. A poměry ve zdravotnictví bude řídit ten, kdo v něm bude držet peníze. Občané budou platit zdravotní daň a zato budou mít nárok na ošetření. Reforma bude, až pojišťovny začnou uzavírat smlouvy ne s lékaři ale s občany a občané až si uvědomí, že se ke svému zdraví musí chovat jako ke svým autům – zanedbají-li pravidelnou údržbu, vždy je to něco stojí. Můj střízlivý odhad: Bude hůř a životnost Julínkovi dávám tak dva roky a pak se nenápadně vytratí zadním východem z ministerstva.

Petr Bouzek

Záchranářům došly přesčasy

Pokud budou záchranky porušovat zákon, tak je to sice na jedné straně přímo televizně-seriálově charakterně hrdinské ale zároveň strašně špatné. Pokud v podstatě státní instituce bude veřejně a hrdinně porušovat zákon, tak na co ty zákony vlastně máme?! Pak si klidně dělejme každý co nám libo.

Zákoník práce chrání lékaře před přepracováním a vyhořením. Chrání pacienty před tím, aby je nevyspalý a unavený lékař nechtěně nepoškodil. Chcete se lékaři zase nechat státem a pojišťovnami dojit jak dojné krávy. Tak jo. Tak to dělejte a poškozujte všechny ostatní.


Uplynulý týden očima čtenářů Zdraví.Euro.cz
Ohodnoťte tento článek!