Úprava úhrad zdravotních pomůcek je ve Sněmovně před schvalováním

Nová úprava úhrad zdravotnických prostředků je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním. Poslanci navrhli v druhém čtení vesměs jen dílčí nebo upřesňující změny. Vládní novela o veřejném zdravotním pojištění by měla lidem ušetřit stovky milionů korun na spoluúčasti, víc pomůcek by mělo být bez doplatků. Poslanci by mohli hlasovat o předloze v říjnu.

Předchozí úpravu zrušil Ústavní soud ke konci roku. Pokud by nová úprava nebyla do té doby účinná, hrozil by podle vlády nárůst spoluúčasti o více než miliardu korun.

Zdravotnický výbor doporučil už dřív rozšířit skupinu lidí s roční hranicí 500 korun pro doplatky na léky. Nově by neměli víc zaplatit od roku 2020 také invalidní důchodci s invaliditou třetího stupně a invalidé s invaliditou ve druhém a třetím stupni, kterým úřady penzi nepřiznali kvůli krátké době pojištění. Nyní do tohoto limitu spadají jen senioři starší 70 let.

Další pozměňovací návrh výboru se týká uzákonění hrazení oprav mechanických a elektrických invalidních vozíků, které jsou ve vlastnictví pojištěnců. Vládní návrh předpokládal placení oprav jen u vozíků, jejichž majiteli jsou pojišťovny.

Další pozměňovací navrhli podali poslanci dnes. Například Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) chce zvýšit hranici příspěvku při souběhu úhrady elektrického a mechanického invalidního vozíku a zvýšit i limit pro jejich opravy. Úprava Daniela Pawlase (KSČM) cílí na lidi s těžkou inkontinencí. Nemuseli by doplácet navrhovaná dvě procenta na příslušné pomůcky, tedy například pleny.

Zdravotnickými prostředky se rozumí různé výrobky od obvazů a vatových tamponů, přes kompresní punčochy, ortézy, berle, chodítka a protézy, brýle, paruky, pomůcky pro diabetiky a naslouchátka až po vozíky pro handicapované. Zrušená část zákon stanovila úhradu 75 procent ceny nejméně ekonomicky náročné varianty, kterou stanoví zdravotní pojišťovny.

Senátoři ji napadli u Ústavního soudu, protože podle nich systém umožňoval pojišťovnám, aby si samy určovaly, jestli a v jaké výši pomůcku uhradí. Podle senátorů to zasahovalo do práv pojištěnců i výrobců pomůcek. Soud uvedl, že to bylo v rozporu s právem na bezplatnou zdravotní péči.

Nově si podle novely základní parametry úhrady stanoví přímo výrobci tím, že svůj produkt zařadí do skupiny výrobků. Peníze, které lidé ušetří, se mají v budoucnu hradit z veřejného zdravotního pojištění. Nastavení limitů ale má stejnou částku ušetřit.

Přílohou novely je aktualizovaný seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou pro jednotlivé skupiny stanoveny úhradové hranice a další podmínky. Nové zdravotnické prostředky by měly být zařazovány do systému úhrad každý měsíc, nikoli jen jednou za půl roku. Pacienti se díky tomu ke svým zdravotnickým pomůckám dostanou rychleji.

Zařazování nových prostředků budou navrhovat přímo jejich výrobci, stát bude řešit jenom chyby, na které mohou upozornit zdravotní pojišťovny, konkurenti nebo Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že jich budou nejvýše jednotky procent. Úspory si úřad slibuje od pravidelných revizí cen jednotlivých kategorií.

Ohodnoťte tento článek!