Úprava vzdělávání je zmetkem

studium, škola, knihy

Tomáš Kocourek je 31letý chirurg, který založil organizaci hájící zájmy mladých lékařů. Za problematický považuje zejména systém předatestačního vzdělávání absolventů.

Co vám nejvíc na systému českého zdravotnictví vadí?

Měnící se koncepce předatestační přípravy nám situaci rozhodně neulehčuje. A nejnovější úprava, kdy například budoucí oční lékař v prvních dvou letech nestráví na svém pracovišti ani jeden den (!), je jednoduše zmetkem. O finančním ohodnocení ani hovořit nechci

Jak proti tomu chcete protestovat?

Doufáme, že se nám podaří neatestované lékaře sjednotit. Na právě proběhlém sjezdu České lékařské komory jsme získali podporu této naší stavovské organizace. Protestovat chceme spoluprací s komorou na tvorbě nového vzdělávacího programu, který bude mít hlavu a patu.

Jaké by podle vás mělo být finanční ohodnocení absolventa?

Na výši průměrné mzdy v zemi. Většina mladých lékařů začíná v horizontu dvou až tří měsíců sloužit ústavní pohotovostní služby, a přestože nemohou být bráni za plnohodnotné lékaře, odpovědnost za jejich rozhodnutí je enormní. Po atestaci by měla být výše základního platu minimálně dvojnásobkem průměrné mzdy.

Tvrdíte, že nezanedbatelná část letošních absolventů kvůli podmínkám v ČR raději začne svoji profesní kariéru v zahraničí.

Já se jim ani nedivím, protože než se mnozí z nich dostanou ke svému oboru, budou se teď „plácat“ dva roky na pro ně zbytečných stážích. V letošním roce jich tam odešlo již zhruba 50, neatestovaných bylo ještě více. V zahraničí absolventy rádi uvítají. Bez obtíží jim tam nabídnou plat, který odráží náročnost studia i obtížnost a zodpovědnost profese. Samozřejmostí jsou pak dotace na vzdělávání bez nutnosti podepisovat tzv. stabilizační smlouvy. A uznávání třeba rakouské či německé atestační zkoušky není v EU nejmenším problémem.

Ohodnoťte tento článek!