Úřady odmítly stížnosti na stavbu traumacentra

jednání, management, smlouva, dohoda

Magistrát odmítl připomínky obyvatel k záměru postavit v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady desetipodlažní traumacentrum pro polovinu Prahy a středních Čech za 3,5 miliardy korun.

Radnice Prahy 3 na webu konstatovala názor magistrátu: výstavba a provoz traumacentra nebude mít negativní vliv.

Traumacentrum má stát na nemocničních pozemcích o výměře okolo 20 tisíc metrů čtverečních vymezených ulicemi Ruská, Nad Primaskou, podél ulice Pod Rapidem a zdí Vinohradského hřbitova.

Lidé z okolí se vedle stavebního ruchu a hluku obávají o ráz nemocnice, který je neopakovatelný díky rozmístění jednotlivých pavilónů po areálu.

Kritici také namítali, že traumacentrum zastíní okolní domy včetně pavilónu R s hematologií, pavilón O s léčebnou dlouhodobě nemocných má být zbořen, vadí jim i plán pokácet 180 stromů.

Magistrát požaduje při stavbě snížit prašnosti a hluk, slibuje, že vše bude průběžně kontrolovat, a to už nyní v územním řízení.

Vedení nemocnice předpokládá, že stavební povolení bude vydáno letos a že na konci roku začnou první práce. Hradit je má z 87 % ministerstvo zdravotnictví, jehož minulé vedení investici označilo za strategickou.

Otázkou je, jestli s projektem u hranic Prahy 10 s Prahou 3, za nímž stojí šéf sněmovního zdravotního výboru a pražské ODS Boris Šťastný z Prahy 10 a jistě i vlivný zastupitel Prahy 3 Pavel Hurda (ODS), souhlasí nový ministr Leoš Heger (TOP 09).

Ministerstvo do něj bude muset vkládat až do roku 2013, kdy se plánuje dokončení, značné prostředky. Stavbu už nezdrží posuzování vlivů na životní prostředí.

Posuzování skončilo zjišťovacím řízením, v němž si šéf magistrátního odboru ochrany prostředí Jan Winkler nevyžádal doplnění dokumentace.

„Při aplikaci opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů, která vyplývají z provedeného zjišťovacího řízení, nebude mít posuzovaný záměr negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví,“ stojí ve Winklerově shrnutí k EIA.

Investiční záměr, o němž již Právo informovalo, tvrdí, že jednotlivé současné pavilóny rychle zastarávají a jsou „za hranicí využitelnosti pro zdravotnický provoz“. Stavbou traumacentra se ale kapacita nemocnice zvýšit nemá. Lůžka se do něho přesunou.

Celkem má být v deseti podlažích traumacentra 770 lůžek včetně jednotky intenzívní péče a anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Nejvíce pokojů má mít dvě lůžka, objeví se ale i třílůžkové a jednolůžkové. V objektu bude 21 operačních sálů a 60 ambulancí, popáleninové centrum. Heliport uzpůsobený i pro noční provoz umístili architekti společnosti Helika na střechu.

Projekt v současnosti vystavuje ve svém středisku územního rozvoje radnice Prahy 10. Nemocnice bude muset na stavbu přispět ze svého. Jen letos má příprava stavby spolknout na 70 miliónů korun.

Ohodnoťte tento článek!