Úrazovost žen v práci klesá, o život nepřišel žádný mladistvý

V České republice se v loňském roce stalo 44.941 pracovních úrazů, což bylo o 219 více než v roce 2016. Úrazovost žen a mladistvých klesla. Smrtelných pracovních úrazů loni ubylo, o život přišlo 95 lidí, což bylo nejméně za posledních 15 let. Žádný zaměstnanec mladší 18 let v práci nezemřel. Výsledky inspekce práce za loňský rok zveřejnil mluvčí Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) Richard Kolibač.

„Potěšitelné je, že počet pracovních úrazů mladistvých zaměstnanců loni klesl na 147, oproti 158 těmto úrazům v roce předchozím,“ uvedl.

Ubylo i závažných pracovních úrazů. V roce 2017 se stalo 1147 pracovních úrazů s hospitalizací nad pět dnů, z toho 1123 zaznamenal SÚIP a 24 Český báňský úřad (ČBÚ). V předchozím roce to bylo celkem 1323 úrazů. Nejvíce těchto úrazů je za loňský rok zaregistrováno ve Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, nejméně v Pardubickém, Zlínském a v Kraji Vysočina.

Nejčastějšími příčinami pracovních úrazů jsou neodhadnutí pracovní situace, nedostatek předpokladů pro pracovní výkon, ale také používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce včetně jednání bez oprávnění či proti zákazu.

Nejvíce pracovních úrazů s hospitalizací nad pět dnů, přes 88 procent, utrpěli zaměstnanci v pracovním poměru (1019 z celkového počtu 1147). Dále se na závažných pracovních úrazech podíleli zaměstnanci zaměstnaní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (šest procent).

Kontroly SÚIP a ČBÚ se zaměřují zejména na dodržováni pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Jejich cílem je zvýšit úroveň bezpečnosti při práci ve firmách.

Ohodnoťte tento článek!