Úrazy dětí jsou stále větším problémem

sestra, nemocnice, dítě

Počet vážných úrazů dětí výrazně narůstá. Potvrzují to údaje ve zdravotnických statistikách z posledních let. Na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci (FNOL) tvoří úrazy až deset procent všech diagnóz.

„Stejné procento představují mezi nejtěžšími případy přijatými na dětskou jednotku intenzivní péče,“ řekl Právu mluvčí nemocnice Egon Havrlant s tím, že nejvíce dětských úrazů se stane v období letních prázdnin.

„Úrazy obecně představují závažný zdravotnický, ekonomický a společenský problém na celém světě. Jsou nejčastější příčinou smrti u dětí a mladistvých, v řadě případů za sebou zanechávají doživotní následky. Jen v Olomouci je ročně s úrazem hospitalizováno na čtyři stovky dětí. Za posledních pět let vzrostl jejich počet o čtvrtinu,“ uvedl primář Dětské kliniky FNOL Jaroslav Wiedermann.

Mezi nejčastější příčiny úrazů patří podle něj nejrůznější pády. „Ty stojí za dvěma třetinami úrazů, s nimiž se na naší klinice setkáváme. Pětinu dětských úrazů mají na svědomí dopravní nehody, ovšem mají také zpravidla nejtěžší následky a mezi nejzávažnějšími zraněními dominují,“ konstatoval primář.

Ze statistických dat Dětské kliniky FNOL vyplývá mj. to, že s úrazem jsou nejčastěji ošetřovány děti ve věkové kategorii 10 až 15 let. Tato skupina tvoří bezmála třetinu všech dětí ošetřovaných s traumatickým poraněním. Téměř stejné procento ale připadá i na děti ve věku od 6 do 10 let.

„Více než polovina poranění se týká oblasti hlavy a krku, dalších téměř třicet procent tvoří zranění ramene nebo ruky. Chlapci se zraní častěji než dívky v poměru tři ku dvěma, stejný poměr je také mezi dětmi z města a dětmi z venkova ošetřovanými na naší klinice s úrazem,“ řekl Wiedermann.

Podle odborníků souvisí nárůst počtu úrazů s tím, jak se rozšiřují možnosti aktivit, z nichž si mohou dnešní děti vybírat. Navíc si volný čas do značné míry organizují samy často bez dozoru dospělých.

„Každý úraz je následkem konkrétní nebezpečné situace a každá taková událost je zbytečná a je možné se jí vyhnout. Neschopnost předvídat, správně vyhodnotit nebezpečí, nepozornost, nezkušenost, přecenění schopností a především snaha poznávat neznámé a testovat vlastní schopnosti jsou nejčastější příčiny vzniku kritických situací, které pak děti nejsou schopny zvládnout, což vede k rozvoji úrazového děje,“ popsal primář.

Letní prázdniny jsou podle jeho slov obdobím, kdy dochází k úrazům dětí nejčastěji. „Děti jsou delší čas venku a více se pohybují, jsou rozjívenější a nedávají si pozor. Často jsou také ponechány bez dospělého dozoru. Totéž platí i pro víkendové a sváteční dny, kdy mají děti větší volnost. Více než polovina z celkového počtu dětí, které ročně hospitalizujeme s úrazem, je přijata právě o prázdninách, víkendech a svátečních dnech,“ dodal Wiedermann.

Ohodnoťte tento článek!