ÚS odmítl stížnost Diag Human související s výběrem rozhodce

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost společnosti Diag Human, která se týkala procesních okolností výběru rozhodce pro přezkumnou arbitráž. Ústavní soudci nezjistili žádné konkrétní pochybení, ale zároveň potvrdili, že řízení o jmenování rozhodců je chaotické.

Zásluhu na tom však prý mají všechny zainteresované osoby a orgány – tedy jak stát, tak Diag Human.

ČTK to zjistila z databáze Ústavního soudu. Firma vede proti Česku letitý miliardový spor kvůli překaženému obchodu s krevní plazmou. Společnost se možná obrátí na Evropský soud pro lidská práva.

Diag Human ve stížnosti konkrétně zpochybnil postup Vrchního soudu v Praze, který svěřil rozhodování o jmenování rozhodce Městskému soudu v Praze, ačkoliv dříve v totožné věci rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 6. Podle ústavních soudců ale vrchní soud nechyboval.

Navíc i Diag Human v zásadě uznává, že pravomoc rozhodovat v prvním stupni přísluší Městskému soudu v Praze. Dále firma ve stížnosti poukázala na „celkově neférový“ postup českého státu ve sporu, na údajnou šikanu a politickou kontrolu kauzy.

K údajné neférovosti a celkovým okolnostem případu se Ústavní soud přímo nevyjádřil, neboť prý bezprostředně nesouvisí s napadeným usnesením. „Lze dát zapravdu stěžovateli pouze v tom, že řízení o jmenování rozhodce probíhá poněkud chaoticky a dají se v něm vypozorovat nestandardní postupy. Děje se tak ovšem za přispění všech zúčastněných osob a orgánů,“ stojí v usnesení senátu se zpravodajem Jiřím Nykodýmem.

Podle Radky Šnokhousové z advokátní kanceláře Jana Kalvody, která firmu zastupuje, dává rozhodnutí po šestnácti letech průtahů příležitost obrátit se k evropskému soudu. „Diag Human SE tak konečně získal možnost přednést Evropskému soudu pro lidská práva důkazy o korupci, politickém vlivu na české soudy a o zneužívání policejních i zpravodajských složek k ovlivnění rozhodčího řízení,“ uvedla Šnokhousová.

Společnost Diag Human má podle rozhodčího nálezu z roku 2008 dostat od státu osm miliard korun za překažený obchod. Nyní soudy zdlouhavě rozhodují o složení přezkumného senátu. Na pozici jednoho z arbitrů navrhla Česká republika prezidenta Hospodářské komory Petra Kužela. O jeho jmenování nyní rozhoduje Vrchní soud v Praze.

V přezkumném senátu měl původně zasednout jeden člen jmenovaný ČR, jeden firmou a jeden soudem. V listopadu 2008 byli jako rozhodci určeni tehdejší proděkan plzeňské právnické fakulty Milan Kindl za stát, švýcarský právník Damian Della Ca za Diag Human a Kužel, původně jmenovaný Obvodním soudem pro Prahu 6. V současnosti zůstává jediným nesporným arbitrem Kindl, aktér skandálu s rozdáváním titulů vlivným lidem na plzeňských právech.

Kvůli pochybám o nezaujatosti ostatních arbitrů loni odstoupil i Della Ca. Firma na jeho místo jmenovala jeho krajana Maxe Baumanna. Ani jeho jmenování však není nesporné. Podle českého státu firma neměla pravomoc dodatečně ustavit rozhodce. Měla se prý obrátit na soud. ČR mezitím navrhla soudu jmenovat dalším arbitrem ekonoma Jiřího Schwarze.

Česko a Diag Human se spolu zatím také neshodly na tom, zda by se rozhodčí nález z roku 2008 měl vůbec přezkoumávat. Firma tvrdí, že je toto rozhodnutí již pravomocné, protože se za stát odvolali lidé, kteří k tomu neměli pravomoc. Česko nesouhlasí, spor prý zatím uzavřen není.

Ohodnoťte tento článek!