ÚS odmítl stížnost vdovy proti postupu Psychiatrické nemocnice

Příjmový pokoj s připravenými magnetickými kurty v lůžku

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost ženy, jejíž manžel v 88 letech zemřel po hospitalizaci v Psychiatrické nemocnici v Brně-Černovicích. Vdova se postupně obrátila na vedení nemocnice a poté i na policii a státní zastupitelství.

Vdova poukazovala na údajné nedostatky v péči, například dlouhé kurtování. Vyšetřovatelé případ odložili, nezjistili totiž, že by se zdravotnický personál dopustil trestného činu. ÚS stížnost odmítl částečně jako zjevně neopodstatněnou, částečně jako nepřípustnou, protože vdova nevyčerpala všechny možnosti obrany prostřednictvím civilního či správního práva, zjistila z databáze soudu.

Ústavní soudci v usnesení uvedli, že rozumí ženině situaci po ztrátě manžela. „Její subjektivní přesvědčení, že se tak stalo v důsledku pochybení nemocnice, není však možné bez dalšího akceptovat za situace, kdy příslušné orgány veřejné moci provedly důkladné šetření okolností, aniž přitom tvrzená pochybení zjistily,“ stojí v usnesení soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy.

Muž trpěl Alzheimerovou chorobou. Podle ústavní stížnosti se jeho stav zhoršil v únoru 2014 po přijetí na gerontopsychiatrické oddělení v Černovicích. Dostal zápal plic, po přeléčení v jiném zdravotnickém zařízení se koncem března 2014 dostal do sanatoria pro nemocné Alzheimerovou chorobou, kde po pěti dnech zemřel.

Žena nejprve podala stížnost na zdravotnický personál, ředitel Psychiatrické nemocnice ji vyhodnotil jako nedůvodnou, uznal však částečné pochybení v nedostatečné dokumentaci kontrol pacienta při fixaci. Pochybení při vedení dokumentace později na základě trestního oznámení konstatovala také policie. Zároveň ale dospěla k závěru, že trestný čin lékaři nespáchali.

„Závěr o trestněprávním zavinění nelze nikdy dovozovat z pouhého faktu, že zemřel člověk – k takovým událostem s objektivně tragickým dopadem dochází i bez cizího zavinění, případně i přes snahu tomuto dopadu zabránit. V konkrétním případě není možné odhlédnout od primárně nedobrého zdravotního stavu manžela stěžovatelky, který se nadále komplikoval, a to i přes řádnou péči poskytnutou mu v nemocnici,“ uvedli nyní ústavní soudci.

Vedení nemocnice se už v minulosti proti kritice ohradilo. Fixace byla prý užita jen tehdy, kdy to bylo nutné například kvůli infuzi. „V žádném případě není pravda, že by byl přikurtován po celou dobu hospitalizace,“ řekl v lednu Lidovým novinám ředitel nemocnice Marek Radimský. „Vždycky, když jsem za ním přišla, což bylo až na krátkou pauzu kvůli mé nemoci každý den, jsem jej viděla přikurtovaného,“ citoval tehdy deník vdovu.

Ohodnoťte tento článek!