ÚS rozhodne o stížnosti nemocnice kvůli poplatku za nezletilou

Ústavní soud (ÚS) dnes rozhodne o stížnosti Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, která žalobou neúspěšně vymáhala od nezletilé pacientky 1020 korun.

Částka představovala dluh za regulační poplatek spojený s hospitalizací. ÚS by měl zodpovědět otázku, zda zákon vyžaduje žalovat zákonného zástupce, anebo lze přímo žalovat nezletilou. Za pobyt v nemocnicích se v současnosti už neplatí.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění výslovně říkal, že regulační poplatek má hradit „pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce“. Obvodní soud pro Prahu 3 to vyložil tak, že vylučovací spojka „anebo“ nedává možnost volby. V případě, že má pojištěnec zákonného zástupce, má za něj platit právě on.

Nemocnice považovala výklad provedený obvodním soudem za příliš formalistický. Primárním účelem zákona o veřejném zdravotním pojištění bylo podle stížnosti vybrat regulační poplatek za pobyt. Není pak podstatné, zda bude plátcem formálně sám nezletilý pacient, anebo jeho zákonný zástupce.

Poplatek za pobyt v nemocnici původně činil 60 korun. Po jeho zvýšení na 100 korun za den jej před dvěma lety přezkoumal ÚS a s několikaměsíčním odkladem poplatek zrušil. Vláda jej poté už neobnovila ani v původní výši. ÚS již tento týden rozhodl, že starší dluhy z období šedesátikorunové sazby lze po pacientech vymáhat v exekucích.

Ohodnoťte tento článek!