Usilují o zvětšení šance nemocných rakovinou

Unikátní metodu léčby pokročilé rakoviny konečníku, při které dojde přímo při operaci k ozáření tkáně, začali používat lékaři Nemocnice v Novém Jičíně. Ta je součástí Komplexního onkologického centra, které je prvním pracovištěm ve východní Evropě, jež program aplikace intraoperační radioterapie používá.

Kolorektální karcinom je druhým nejčastějším zhoubným nádorem ve střední a východní Evropě. U žen po karcinomu prsu a u mužů po karcinomu plic. V ČR onemocní rakovinou konečníku 76 lidí ze 100 tisíc obyvatel a ročně této nemoci u nás podlehne 5,5 tisíce osob.

„Jediným možným způsobem, jak ovlivnit nepříznivý trend v úmrtí na kolorektální karcinom je zlepšení prevence a včasná diagnostika,“ naznačil ředitel novojičínské nemocnice Tomáš Nykel. Jednou z možností na zvýšení šancí pacientů je právě ozáření rány v průběhu operace.

„Pacient absolvuje předoperační radioterapii i chemoterapii a po pěti až osmi týdnech po jejím ukončení je operován. Po radikálním odstranění nádorů je v průběhu operace oblast lůžka nádoru ozářena,“ popsal primář chirurgického oddělení novojičínské nemocnice Matej Škrovina s tím, že po zhojení rány a rekonvalescenci pokračuje u pacienta chemoterapie.

Podle Nykela musela nemocnice se zavedením nové metody provést stavební úpravy, například spojit operační sály s budovou radioterapie. „Bylo také nutné logisticky zpracovat transport pacienta v celkové anestezii na ozařovnu a zpět při zachování sterility a bezpečnosti pacienta,“ dodal Škrovina.

Ohodnoťte tento článek!