Úskalí předávání lékařské zprávy vyřeší až novela

dokumentace, počítač, ehealth, CD

Právníci i odborníci na zdravotnické softwary upozorňují na nesprávný postup, kdy čeští zdravotníci nejčastěji volí kurýrem lékařské zprávy samotného pacienta. Tento způsob je podle odborníků nedodržením zákonných povinností. Dle ministerstva zdravotnictví takový postup zákonu neodporuje, přesto ale novelou pacienta do procesu předávání zprávy zařadí.

Novelizovaný právní předpis zákona o zdravotních službách udává odborným lékařům povinnost předat po vyšetření zprávu o poskytnutých službách jeho praktickému lékaři. Tato legislativní změna, která je platná od 1. dubna 2012, však nespecifikuje vhodnou formu komunikace mezi zdravotníky. Dokumenty by měly být předány prokazatelnou a bezpečnou cestou, aby nedošlo k vyzrazení citlivých informací.

Podle některých právních expertů je pro naplnění zákonné povinnosti nedostatečné doručení lékařské zprávy přes pacienta, což je v současnosti nejčastější postup, stejně jako zaslání dokumentů běžnou poštou nebo e-mailem. „Svěření listiny do rukou pacienta je rozhodně nebezpečné, neboť zákon výslovně uvádí, že zpráva má být předána praktickému lékaři. I kdyby se pacient zavázal podpisem, že listinu převzal, podle mne to nedostačuje ke splnění zákonné povinnosti,“ upozornila advokátka Eva Radová z kanceláře Rada&Partner, jež se mimo jiné specializuje i na zdravotní právo.

„Kvůli neověřitelnosti emailové adresy a vůbec skutečnosti, že elektronická pošta opravdu dorazila, nelze ani tento způsob odevzdávání zpráv doporučit,“ vysvětluje Radová.

Cesta elektronického podpisu

Prokazatelné předání zdravotnických dokumentů zaručuje využití doporučené pošty nebo osobní kontakt mezi lékaři, což je ale vysoce časově i finančně nákladné. Podle odborníků na zdravotnický software je řešením zasílání lékařských zpráv elektronicky pomocí specializovaných zdravotnických softwarů, které lékaři používají k řešení každodenní agendy. Dokumenty však musí být kvůli bezpečnosti opatřeny elektronickým podpisem.

„Elektronická komunikace pomocí zdravotnického systému je pro přenos dat nejrychlejší a samotní lékaři ji vítají. Předávání dokumentů z ruky do ruky nebo doporučené zasílání je totiž pro ně v jejich pracovním vytížení nereálné. Aktuálně zprávy nejčastěji zasílají přes pacienty,“ sdělil ředitel divize ambulantní software společnosti CompuGroup Medical Jan Hlaváček.

„Aby nedošlo k prozrazení citlivých lékařských údajů, musí být komunikace zcela prokazatelná. Každá odchozí zpráva by měla být automaticky opatřena elektronickým podpisem, který zaručí plnohodnotnou kontrolu. Dojde tak k nezpochybnitelnému doručení zprávy a k citlivým údajům nemá nikdo nepovolaný přístup,“ dodává Hlaváček.

Deklarovaný souhlas pacienta

Ne všichni ale prostřednictví pacienta v předávání lékařských zpráv mezi praktickými a ostatními ošetřujícími lékaři považují za nezákonné. „Sdílím názor našich právníků, který se shoduje s výkladem ministerstva zdravotnictví, tedy že předávání zpráv přes pacienta je formou, která dostatečně vyhovuje požadavku zákona o zdravotních službách,“ říká předseda Sdružení ambulantních specialistů a soukromý kardiolog Zorjan Jojko. Podle něj je lepší, pokud pacient na kopii nálezu podpisem stvrdí, že počítá s předáním nálezu praktickému lékaři nebo lékaři, který vyšetření doporučil.

Podle výkladu ministerstva zdravotnictví již dnes stávající zákon předání zprávy prostřednictvím pacienta nevylučuje. „Nicméně od poskytovatelů zdravotní péče zaznívají názory, že lze zprávu zaslat praktickému lékaři pouze doporučeným dopisem, což je pro poskytovatele finančně velice zatěžující.
Proto v rámci připravované novely zákona o zdravotních službách bude předávání zpráv umožněno i prostřednictvím pacientů,“ sdělila naší redakci mluvčí ministerstva Viktorie Plívová.

Možnosti elektronického podpisu se ale Sdružení ambulantních specialistů nebrání. „Bude-li zabezpečená elektronická komunikace mezi lékaři fungovat a nebude-li zbytečně prodražovat provoz ambulance, nic proti ní nemám. Předávání informací přes pacienta mi ale v některých situacích přijde výhodnější. Totiž v případě, že pacient žádanku, zprávu, či nález předá, mám jistotu, že sám s jejím předáním souhlasí,“ dodává Zorjan Jojko.

Ohodnoťte tento článek!