Ústav do dvou let vybuduje Výzkumné centrum buněčné terapie

laboratoř, věda, výzkum

Vzniku nového Výzkumného centra buněčné terapie a tkáňových náhrad už nic nebrání. Ústav experimentální medicíny ho hodlá vybudovat do dvou let, informovala asistentka ředitelky ústavu a koordinátorka projektu Jana Voláková Křížová.

Projekt s rozpočtem 60 milionů korun byl vybrán v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK), který je financovaný ze strukturálních fondů EU. Program OPPK je v současnosti jediný program fondů EU v ČR, ze kterého lze financovat investiční výzkumné projekty na území hlavního města Prahy.

Ústav experimentální medicíny, který řídí Eva Syková, projektem odpovídá na rostoucí potřebu zavést do klinické medicíny perspektivní moderní terapii využívající kmenové buňky, léky obsahující DNA či léčebné nanotechnologie.

Česká republika podle Sykové stále naráží na nedostatek kapacit pro bezpečný základní výzkum přípravků moderní terapie a inovativních analytických postupů. Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad bude vybaveno zabezpečenými laboratořemi s moderními přístroji a průběžně kontrolovanou kvalitou prostředí, umožňující výzkum moderních medicínských přípravků a řešení grantových projektů ČR i EU.

Vlastníkem i provozovatelem nově vybudovaného objektu v areálu výzkumných ústavů AV ČR v Praze 4-Krči bude Ústav experimentální medicíny. Projekt navazuje na předchozí aktivity ústavu v oboru moderních léčebných metod a na jeho výzkumné záměry.

Nový objekt bude přiléhat ke stávajícímu Inovačnímu biomedicínskému centru, ve kterém je již dva roky umístěn podnikatelský inkubátor pro spin-off firmy z oboru biomedicíny a vzdělávací centrum.

Firmy operující v inkubátoru tak mohou navázat na výsledky základního výzkumu centra buněčné terapie a tyto výsledky dále rozvíjet tak, aby bylo možné je aplikovat v klinické medicíně, uzavřela Voláková Křížová.

Ústav do dvou let vybuduje Výzkumné centrum buněčné terapie
Ohodnoťte tento článek!