Ústav, kde léčí leukémii, zanikne, plánuje Julínek

Titulní obrázek

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek zvolil tvrdý postup proti Ústavu hematologie a krevní transfuze, kde se mimo jiné léčí lidé nemocní nevyléčitelnou leukémií. Aktuálně.cz má k dispozici dokument, jak chce ministerstvo slučovat specializované ústavy s nemocnicemi a podle tohoto dokumentu má hematologický ústav zaniknout…

Ústav i jeho značka budou zrušeny. Agendu převezmou dvě oddělení Všeobecné fakultní nemocnice a Ústav biochemie 1.lékařské fakulty Karlovy univerzity.

Spolu s tím bude rozdělen tým 180 zaměstnanců, kteří dosud pracovali pod společným vedením.

Varianta Vinohrady

Jde tedy o mnohem radikálnější přístup, než byl zvolen například u Masarykova onkologického ústavu v Brně. Ten sice bude podřízen Fakultní nemocnici u svaté Anny, stane se však autonomní součástí holdingu a název zůstane zachován.

O podobné spojení s ústavem hematologie usiluje i pražská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, která týmu ředitele Jaroslava Klenera nabízí nové prostory a zároveň založení holdingu s názvem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady-Ústav hematologie a krevní transfuze. Vinohradští tak chtějí těžit z mezinárodně známé značky.

Tento plán však nejde uskutečnit, protože Ústav hematologie a krevní transfúze spolupracuje s 1. lékařskou fakultou a ta nechce ústav předat Vinohradům, které patří ke 3.lékařské fakultě.

Jak léčit leukémii

Devítistránkový plán spojení připravila Všeobecná fakultní nemocnice, ředitel ústavu hematologie Pavel Klener ho však 29. října odmítl.

Podle návrhu je užitečné spojit Ústav hematologie a krevní transfúze s hematologickým centrem fakultní nemocnice, které rovněž léčí leukémii transplantacemi kostní dřeně. Ústav hematologie však dělá daleko složitější tzv. alogenní operace, kdy nemocný dostává kostní dřeň od příbuzných či nepříbuzných dárců.

Se šedesáti operacemi ročně je v tomto směru největším ústavem v republice.

Zisky versus dluhy

Nemocnice se dosud omezila na autologní operace, kdy pacient po ozáření dostává svou vlastní krev. Podle návrhu bude výhodou, když vznikne komplexní transplantační centrum, které ušetří na společném nákupu materiálu, léků a společné administrativě.

V materiálu chybí ekonomické analýzy, kolik se ušetří. Nezmiňuje se ani o tom, že obrat ústavu hematologie ročně dosahuje 650 milionů, tedy víc než u jakékoli kliniky Všeobecné fakultní nemocnice.

Chybí údaje, že Ústav hematologie a krevní transfúze hospodaří bez dluhů, fakultní nemocnice na Karlově náměstí naopak v posledních letech proslula jako ústav, který v České republice vyrobil nejvyšší dluhy v řádu miliard korun.

Uklidnit pacienty

Podrobnější je popis jak spojení uskutečnit.

První cestou je speciální zákon, který by sloučil ústav s nemocnicí a zároveň ho formálně zrušil. Druhou možností je smlouva, ve které ústav převede nemocnici veškerý svůj majetek, závazky i činnosti. Potom může být Ústav hematologie a krevní transfúze zrušen rozhodnutím ministra zdravotnictví.

Druhá varianta je jednodušší a pokud by s ní ředitel Pavel Klener nesouhlasil, může ho Julínek vyměnit.

Dva kroky k zániku

Spojení proběhne ve dvou krocích.

Postup ukazuje, že se vedení ministerstva a nemocnice obávají odporu. Nejdříve se stav hematologie rozdělí na dva samostatné primariáty, konkrétně na klinický a transfúzní úsek.

„Cílem první fáze je stabilizace nezdravotnických činností převzatých do struktur nemocnice a uklidnění situace u pacientů a zaměstnanců,“ stojí v dokumentu.

Teprve ve druhé fázi budou odděleny laboratoře a oba primariáty se podřídí vedení 1. lékařské kliniky resp. transfúzní stanice v nemocnice. Klinický úsek se přitom přestěhuje do jiné budovy.

Ministerstvo šetří

Mluvčí ministra Julínka Tomáš Cikrt nepotvrdil, že Všeobecná fakultní nemocnice připravila dokument na zakázku ministerstva.

„Ale je pravda, že skutečně chceme sloučit Ústav hematologie a krevní transfúze s Všeobecnou fakultní nemocnicí. Veřejnost budeme informovat do čtrnácti dnů, jak by měla integrace probíhat.“

Podle Cikrta jsou důvody integrace nezpochybnitelné. „Chceme, aby vznikaly moderní univerzitní celky, kde se propojí výzkum, vzdělávání a poskytování péče. Tím se odstraní dvoukolejní řízení, kdy fakultní nemocnice podléhají zdravotnictví i školství,“ vysvětluje mluvčí.

Pokud se nemocnici ústavy podřídí, vznikne silný a efektivnější celek, který ušetří na službách a lépe odolá potížím při změnách zdravotnického financování. „Je to spíše socialistický zvyk mít ve vědě speciální ústavy,“ podotkl mluvčí.

Cikrt vylučuje, že změny způsobí zánik odborného týmu, který dnes v Ústavu hematologie a krevní transfúze pracuje.

Petr Holub, Aktuálně.cz

Ohodnoťte tento článek!