Ústavní soud: platby pacientů jen za to, co nehradí pojišťovny

Ústavní soud v Brně včera rozhodl, že tzv. paragraf poslankyně Evy Fischerové v zákoně o zdravotním pojištění nezruší, ač o to požádalo 54 poslanců ODS a US-DEU…

Ústavní soudci dospěli k přesvědčení, že zdůrazněný zákaz výběru poplatků od pacientů, pokud jsou jim poskytovány výkony hrazené zdravotními pojišťovnami, který v minulosti do zákona o veřejném zdravotním pojištění prosadila poslankyně Eva Fischerová (ČSSD), je namístě.

Konkrétně byly v Brně citovány např. pokusy některých zdravotnických zařízení vybírat i v souvislosti s péčí hrazenou z pojistného tzv. registrační poplatky či nabízet luxusní endoprotézy.

Soudci dále uvedli, že česká zdravotnická legislativa vykazuje určité nedostatky. Do budoucna by určitě měla umožnit ty postupy, jež jsou obvyklé ve vyspělých evropských zemích, např. v Německu.


Výkony, jež se hradí z veřejných prostředků, nelze podle soudců považovat za nadstandardní a nelze zavést příplatky pacientů v souvislosti s jejich poskytováním.

Tam si pacient může „přiobjednat“ v nemocnici některé výkony a služby, jež nejsou medicínsky nutné. Vedle zvláštního ubytování a stravování je to zejména výběr operujícího lékaře či sestry.

Ústavní soud dále uvedl, že stávající legislativa nebrání soukromým platbám u výkonů nebo služeb, jež nepatří do zdravotní péče hrazené z veřejného pojištění.

Nález Ústavního soudu za vedení MZ uvítal mluvčí tohoto úřadu Mario Böhme: „Jsme spokojeni. Domníváme se, že lékaři nemohou vybírat od pacientů peníze za péči u případů, které hradí zdravotní pojišťovny.“ Naopak nespokojenost vyjádřil mluvčí ČLK Pavel Kubíček: „Nesmyslně se brání bohatším připlatit si na nadstandardní péči.“

(vla) www.Zdravi.Euro.cz, 5.6. 2003

Ohodnoťte tento článek!