Ústavní soudpo čtyřech letech rozhodne spor o poskytování první pomoci

Titulní obrázek

Ústavní soud v říjnu po čtyřech letech zkoumání vyhlásí, jak rozhodl v kompetenčním sporu o to, kdo má financovat lékařskou službu první pomoci. Od zrušení okresních úřadů zajišťují činnost pohotovostí kraje prostřednictvím dotací obcím…

Ústavní soud (ÚS) v říjnu po čtyřech letech zkoumání vyhlásí, jak rozhodl v kompetenčním sporu o to, kdo má financovat lékařskou službu první pomoci. Od zrušení okresních úřadů zajišťují činnost pohotovostí kraje prostřednictvím dotací obcím. Podle představitelů Jihomoravského kraje, který dal v roce 2003 podnět Ústavnímu soudu, by však měla být první pomoc placena ze státního rozpočtu.

Kompetenční spor je nejstarší dosud nerozhodnutou plenární věcí v agendě Ústavního soudu. Veřejné vyhlášení nálezu se uskuteční 9. října. Soudcem zpravodajem je Jiří Mucha.

V roce 2003 nebylo zřejmé, na koho po zrušení okresních úřadů přešla zřizovatelská pravomoc lékařské služby první pomoci. Kraje tvrdily, že na pověřené obce, jimž by měl na výkon takzvané přenesené působnosti přispívat stát. Ministerstva vnitra, zdravotnictví a financí ovšem tvrdila, že pravomoc přešla na jednotlivé kraje. Jihomoravské zastupitelstvo tehdy proto schválilo podání ústavní stížnosti.

„Nechtěli jsme, aby lidé v kraji o první pomoc přišli, proto jsme se rozhodli dočasně na provoz pohotovostí přispívat,“ řekl jihomoravský radní Lubomír Šmíd, jenž měl v roce 2003 na starost zdravotnictví. Podle něj jen Jihomoravský kraj každoročně dotuje první pomoc desítkami milionů korun, v dalších krajích je situace podobná. Pokud by Ústavní soud rozhodl ve prospěch samospráv, mohly by peníze využít jinak.

Na Ústavním soudu nyní není starší plenární případ. Návrh jihomoravských zastupitelů původně řešil jeden ze tříčlenných senátů soudu. Kompetenční spor však poté jako zvláště složitý problém převzalo patnáctičlenné plénum, které tvoří všichni soudci. Rozhodnutí se odkládalo i kvůli tomu, že soud svého času nebyl kompletní a plénum se nemohlo scházet.

Zákon o přechodu kompetencí po zrušení okresních úřadů se o lékařské službě první pomoci nezmiňoval. Obsahoval však pravidlo, že činnosti, které nejsou výslovně zmíněny a zajišťovaly je okresní úřady, přejdou automaticky na stát.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!