Ústecká Krajská zdravotní dostala od ÚOHS další pokutu

ÚOHS

Ústecká Krajská zdravotní dostala od antimonopolního úřadu další pokutu. Má zaplatit 200.000 korun za chyby v zakázce na šicí materiály o předpokládaném objemu 50 milionů korun. Rozhodnutí je pravomocné, zjistila ČTK z webu ÚOHS. Odvolání vybraného uchazeče B. Braun Medical v polovině prosince zamítl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Na podzim úřad Krajské zdravotní potvrdil pokutu 700.000 Kč. Důvodem byly chyby v tendru s hodnotou 420 milionů korun na doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů.

Při zadávání veřejné zakázky na šicí materiály Krajská zdravotní chybovala tím, že v zadávací dokumentaci stanovila způsob hodnocení nabídek v rozporu se zásadou transparentnosti. Podle úřadu způsob hodnocení dvou dílčích hodnotících kritérií nevyjadřoval jejich váhu.

„Zadavatel rovněž v rozporu se zněním zákona požadoval od uchazečů předložení seznamu minimálně pěti odběratelů, kterým dodávali šicí materiály v minimálním objemu jednoho milionu korun v průběhu posledních 12 měsíců, čímž Krajská zdravotní zkrátila období požadované zákonem ze tří na jeden rok,“ uvedl již dříve předseda ÚOHS Petr Rafaj.

V postupu Krajské zdravotní ÚOHS našel i další chyby. Zadavatel neprovedl hodnocení nabídek podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah v souladu se zadávacími podmínkami. Také neodůvodnil přiřazení konkrétních hodnot u dvou dílčích hodnotících kritérií a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek neuvedl popis způsobu hodnocení nabídek s odůvodněním. Tendr vyhrála společnost B.Braun medical.

Ohodnoťte tento článek!