Ústecká Krajská zdravotní musí zaplatit pokutu 200 tisíc

Ústecká Krajská zdravotní musí zaplatit pokutu 200.000 korun, kterou koncem loňského roku dostala od antimonopolního úřadu za chyby v zakázce na šicí materiály o předpokládaném objemu 50 milionů korun.

Krajská zdravotní proti rozhodnutí úřadu podala žalobu, její odkladný účinek ale Krajský soud v Brně zamítl. ČTK to zjistila z webu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Krajská zdravotní, která spravuje pět velkých nemocnic v Ústeckém kraji, při žádosti o odkladný účinek žaloby uváděla, že jí hrozí vrácení dotace. Soud firmu vyzval, aby doložila výši dotace a další podklady. To se ale nestalo. Soud proto odkladný účinek žalobě nepřiznal.

Při zadávání veřejné zakázky na šicí materiály Krajská zdravotní podle ÚOHS chybovala tím, že v zadávací dokumentaci stanovila způsob hodnocení nabídek v rozporu se zásadou transparentnosti. Podle úřadu způsob hodnocení dvou dílčích hodnoticích kritérií nevyjadřoval jejich váhu.

„Zadavatel rovněž v rozporu se zněním zákona požadoval od uchazečů předložení seznamu minimálně pěti odběratelů, kterým dodávali šicí materiály v minimálním objemu jednoho milionu korun v průběhu posledních 12 měsíců, čímž Krajská zdravotní zkrátila období požadované zákonem ze tří na jeden rok,“ uvedl už dříve předseda ÚOHS Petr Rafaj.

V postupu Krajské zdravotní našel úřad i další chyby. Zadavatel neprovedl hodnocení nabídek podle jednotlivých dílčích hodnoticích kritérií a jejich vah v souladu se zadávacími podmínkami. Také neodůvodnil přiřazení konkrétních hodnot u dvou dílčích hodnoticích kritérií a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek neuvedl popis způsobu hodnocení nabídek s odůvodněním. Tendr vyhrála společnost B.Braun medical.

Loni na podzim úřad Krajské zdravotní potvrdil také pokutu 700.000 Kč. Důvodem byly chyby v tendru s hodnotou 420 milionů korun na doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů. Tuto pokutu Krajská zdravotní zatím platit nemusí. Soud v tomto případě přiznal firmě odkladný účinek.
vrn snm

Ohodnoťte tento článek!