Ústeckou nemocnici čeká audit

„Důvody VZP dobře zná. Máme pro to důkaz z roku 1999, kdy předchozí vedení penalizovalo VZP za opožděné platby částkami ve výši 7,67 miliónu korun a peníze nemocnice dodnes neobdržela…

Ústí nad Labem – Statut Masarykovy nemocnice (MN) umožňuje jejímu řediteli, aby postoupil nemocniční pohledávku vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) třetí straně. Domnívá se to zástupce hejtmana Ústeckého kraje Pavel Tošovský. Reagoval tak na skutečnost, že nemocnice postoupila více než devítimiliónovou pohledávku vůči VZP soukromé firmě. MN tak získala 65 procent výše pohledávky. VZP pokládá částku za nadhodnocenou, ale její část uznává a nemocnici by ji údajně zaplatila.

Radní krajského úřadu vzali podle Tošovského na vědomí stanovisko VZP a uložili zástupci ředitele úřadu, aby zkontroloval správnost tohoto rozhodnutí.

„Ředitel nemocnice zároveň vypíše výběrové řízení na provedení auditu v MN. Ten se týká spíše účetnictví a prověrky hospodaření. I když nemusí zjistit vše, dobrý auditor dá i podněty, pokud zjistí nějaké nesrovnalosti,“ doplnil Tošovský. K rozhodnutí o postoupení pohledávky se navíc MN rozhodla podle jeho slov počátkem května, kdy bylo jejím zřizovatelem ministerstvo zdravotnictví.

Mluvčí MN Kamila Němcová uvedla, že se v médiích objevily o této kauze „ne zcela objektivní informace“. MN by podle ní sama neuspěla při vymáhání zaplacení pohledávky za opožděné platby ve výši 9,6 miliónu korun, kterou vůči VZP má.

„Důvody VZP dobře zná. Máme pro to důkaz z roku 1999, kdy předchozí vedení MN penalizovalo VZP za opožděné platby částkami ve výši 7,67 miliónu korun a peníze nemocnice dodnes neobdržela,“ uvedla mluvčí. Tato částka zkreslila podle ní hospodářský výsledek MN a je to jedna z položek ztráty nemocnice z minulých let, která byla vyčíslena při převodu pod Ústecký kraj.

K postoupení pohledávky za pojišťovnou, což je krok ve zdravotnictví nestandardní, ale v souladu se zákony ČR podle Němcové legální, vedl nemocnici zcela jasný důvod – získat alespoň 6,24 miliónu korun místo žádných peněz, tak jako v minulých letech.

„Tyto prostředky chybí nemocnici na potřebnou zdravotní péči a platy. Nejde tedy o únik veřejných prostředků ze systému veřejného zdravotního pojištění, jak uvádí centrála VZP. Naopak jde o jejich navýšení pro MN za opožděné platby z let 1999 a 2000,“ tvrdí Mgr. Němcová. Pro nemocnici je prý dobrou zprávou, že tuto pohledávku centrála VZP uznává. Nikdy ale podle vedení MN písemně nesdělila, v jaké výši a ani písemně negarantovala její proplacení.

„Pokud centrála VZP určí částku, která bude vyšší, než se zavazuje poskytovat pro MN soukromá firma, jsme připraveni a ochotni s VZP jednat, protože nám to smlouva umožňuje,“ doplnila Němcová. Veškeré tyto kroky jsou vedením nemocnice prováděny v rámci nutnosti narovnat ekonomický chod MN, mít peníze na poskytování zdravotní péče občanům Ústeckého kraje a ukončit rok s vyrovnaným hospodářským výsledkem.

TOMÁŠ PRCHAL, Severočeské noviny, 19.11.2001

Ohodnoťte tento článek!