Ústecký hejtman premiérovi: řešte zdravotnictví

V dopise premiérovi Stanislavu Grossovi upozornil hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc na to, že každoroční zasahování státu do výdajových položek zdravotnických zařízení je nadále neúnosné. „Žádám o mimořádnou dotaci pro kraj 138,466 miliónu korun, která by pokryla vládou nařízené zvýšení platových tarifů včetně souvisejících odvodů,“ píše Šulc…

V dopise premiérovi Stanislavu Grossovi upozornil hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc (ODS) na to, že každoroční zasahování státu do výdajových položek zdravotnických zařízení je nadále neúnosné.

„Žádám o mimořádnou dotaci pro kraj 138,466 miliónu korun, která by pokryla vládou nařízené zvýšení platových tarifů včetně souvisejících odvodů. Je hezké, když vláda slíbí zvýšení platů o sedm procent, ale už neřeší, kde na to máme vzít. Pokud vláda nařizuje růst platů, pak musí myslet na to, že to pro nás jsou zvýšené výdaje, které musíme z něčeho krýt. Nejde o zvýšení platů, to pracovníkům ve zdravotnictví patří a zaslouží si ho, ale o to, že růst mezd a ostatních nákladů neodpovídá vývoji příjmů od zdravotních pojišťoven,“ řekl k dopisu hejtman.

K navýšení platů došlo v lednu 2005 nařízením vlády, toto navýšení představuje pro zaměstnance zdravotnických zařízení zřizovaných Ústeckým krajem zmíněných 138,466 miliónu korun.

Jedná se jen o základní tarify a odvody zdravotního a sociálního pojištění, další náklady pak představují úhrady dovolených, nemocenské a podobně, které rostou také.

Růst mezd není krytý

Podíl osobních nákladů na celkových nákladech nemocni činí 50 až 55 procent. Přitom ztráta krajských nemocni dosáhla za rok 2004 celkem 140 miliónů korun.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ale garantuje zvýšení výnosů od zdravotních pojišťoven o tři procenta, a to pouze za určitých předpokladů, bohužel tato částka v současné době už nekryje ani nárůst nákladů na energii, DPH a další vstupy. Další růst mezd tedy není krytý zvýšenými výnosy.

„Žádám premiéra, aby vláda sledovala změny v právních předpisech a nedocházelo k situacím, kdy vláda nařizuje regionální či místní samosprávě zvýšení výdajů, ale už následně neošetří jejich finanční krytí. Pak se situaci snaží řešit třeba LOK-SČL návrhem omezit péči, léky a materiál ve prospěch platů, to ale musím odmítnout. Není přece naším cílem mít sice dobře zaplacené lékaře, ale bez vybavení a bez možností. Představu spokojeného lékaře operujícího ve stanu pazourkem musím odmítnout, to není fér vůči pacientům,“ řekl dále Šulc.

Ústecký kraj v letošním a loňském roce poskytl na rekonstrukce a rozvoj přístrojové techniky ve svých zdravotnických zařízeních 284 miliónů korun, aby zachoval jejich optimální a kvalitní provoz.

„Tato skutečnost je v rozporu s tvrzením ministryně Emmerové o bezplatném zdravotnictví,“ píše hejtman Šulc a vyzývá premiéra k diskusi.

Rudolf Prchal, Právo

Ohodnoťte tento článek!