Ústecký kraj posílil kompetence Krajské zdravotní

Vedení Krajské zdravotní (KZ), která sdružuje pět nemocnic v Ústeckém kraji, bude mít větší pravomoci než doposud. Převod kompetencí přes kritiku opozice schválili krajští zastupitelé.

Představenstvo má nově právo jmenovat a odvolávat generálního ředitele, doposud tak činila krajská rada.
„Převod kompetencí z rady kraje na představenstvo se nám nelíbí,“ řekl na pondělním zastupitelstvu Milan Rychtařík z opozičního hnutí ANO. Krajská zdravotní je akciová společnost plně vlastněná Ústeckým krajem, funkci valné hromady zastává rada. Opozice nesouhlasí se změnou práva jmenovat a odvolávat ředitele, doposud tak činila rada, teď to bude v pravomoci představenstva.

Představenstvo doposud mohlo uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru v hodnotě do 250 milionů korun, nově je to do 400 milionů korun včetně. Třetí věcí, která se nelíbí opozici, je novinka ve stanovách. Představenstvo může rozhodovat o převodu nemovité věci v hodnotě do 40 milionů korun včetně. Kontrola nad tím, co se děje v největší krajské organizaci, bude podle Rychtaříka kvůli převodu kompetencí horší. Pro převod kompetencí hlasovalo 29 zastupitelů, dvacet jich bylo proti a tři se zdrželi.

Převod kompetencí navrhlo vedení KZ. „Bylo navrženo zjednodušení celé procedury. Všechny kroky mají oporu v zákoně,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Rybák (KSČM). „Představenstvo jmenuje na návrh zastupitelstva rada, která funguje jako valná hromada, takže představenstvo nemůže dělat nic neprůhledného,“ uvedl Rybák. „Každý půlrok zastupitelstvo navíc dostává kompletní informace o tom, co se děje v Krajské zdravotní, v jaké je finanční kondici a podobně,“ řekl Rybák.

Společnost Krajská zdravotní (KZ) spravuje nemocnici v Ústí nad Labem, Teplicích, Chomutově, Mostě a Děčíně. Loni hospodařila se ziskem 6,6 milionu korun.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!