Ústecký krajský úřad nesouhlasí se souběžnou lékařskou praxí

Úřad Ústeckého kraje (KÚ) má letos v říjnu převzít Masarykovu nemocnici (MN) v Ústí nad Labem za předpokladu, že se v největším zdravotnickém zařízení kraje vnese pořádek do souběhu nemocničních a soukromých praxí lékařů… v MN má souběžnou lékařskou praxi povoleno téměř 60 lékařů…

ÚSTÍ NAD LABEM –

Mezi nimi je řada primářů a jejich zástupců. Je to údajně nejvíce povolených souběžných lékařských praxí v nemocničních zařízeních v rámci České republiky. Ředitel MN Jiří Madar nepopírá, že počet povolených privátních praxí lékařům nemocnice je příliš vysoký, když je povolilo bývalé vedení MN. Podle Foldyny musí vedení MN do konce roku 2001 zajistit vypracování transparentního a pevného systému, který umožní povolení určitých privátních praxí pouze v mimořádných případech. KÚ chce odstranit jevy typu, že primář pracuje na odborném oddělení na částečný úvazek a jinak se věnuje soukromé praxi.

-alv-, -jh-, ČIA zpravodajství, 9.6.2001

Ohodnoťte tento článek!