Útok na svobodu lékařského stavu

Občanská demokratická strana zneužila projednávání zákona o transplantacích a ústy svého nepříliš úspěšného poslance Marka Bendy vpašovala na pořad jednání Sněmovny novelu zákona č. 220/1991 Sb., O České lékařské komoře…

České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Cílem je likvidace profesních organizací, kterým má být znemožněno do budoucna hájit sociální a hospodářské zájmy svých členů. Autoři návrhu logicky předpokládají, že o dobrovolné členství v komorách s takto okleštěnými pravomocemi by nebyl zájem. Je pravdou, že existují i demokratické státy s nepovinným členstvím v profesních komorách. Ty však mají pravomoc rozhodovat například i o těch lékařích, kteří nejsou jejich členy. Tato skutečnost novátoru Bendovi unikla. Starost pana poslance o to, zda si komory s povinným členstvím dokáží zjednat autoritu, zní obzvlášť falešně. Skutečnou příčinou zákeřného útoku je totiž právě rostoucí autorita komor mezi jejich členy, kteří je vnímají jako účinnou hráz chránící svobodná povolání vůči politické zvůli. Komu by faktická likvidace lékařské komory prospěla? Patrně zdravotním pojišťovnám, které by ztratily nejsilnějšího oponenta. Jednotlivá roztříštěná profesní sdružení poskytovatelů zdravotní péče, vedená vůdci, kterým vzájemné animozity brání účinně spolupracovat, by neměla šanci svým členům nabídnout nic jiného než dílčí a dočasné výhody ukořistěné na úkor ostatních zdravotníků. Rozděl a panuj! Po likvidaci ČLK by si jistě oddechli i neschopní politici, jejichž často bizarním nápadům by chyběla kvalifikovaná odborná oponentura. Nad výdělkem by naopak splakali lékaři, kterým by těch několik stokorun, ušetřených na členských příspěvcích, přišlo draho. Komorová samospráva v demokratických zemích nahrazuje do určité míry státní správu. Pokud by podle vůle ODS nesměly komory do budoucna stanovovat podmínky k výkonu soukromé praxe, ani k výkonu funkce odborných zástupců zdravotnických zařízení a vydávat příslušná osvědčení, musel by funkci garanta kvality, občanům poskytované péče, převzít stát. Poslanec Benda se ani netají, že jeho cílem je stav, kdy možnost výkonu povolání lékaře bude závislá pouze na rozhodnutí orgánu státní správy. Benda se sice verbálně hlásí k liberálním hodnotám demokratické společnosti, avšak ve skutečnosti chce vůli svobodně volených funkcionářů stavovských samospráv nahradit zvůlí politickým stranám poplatných státních úředníků! Lékařům, kteří by ztratili možnost ovlivňovat svoji profesní budoucnost, by nezbylo nic jiného, než mlčet a držet krok. Se svobodným povoláním by byl rázem konec. Ten, kdo by se znelíbil vládnoucí politické garnituře, tomu by nezbylo než emigrovat nebo pověsit medicínu tak říkajíc na hřebík. Takový stav by byl v příkrém rozporu s doporučením Rady Evropy, podle něhož mají profesní samosprávné organizace nahrazovat státní moc. Něco takového však stále více nacionalisticky vystupující ODS jistě nemůže vadit. Vzhledem k tomu, že ODS nepatří mezi strany usilující o členství ČR v EU, jistě mužstvo Václava Klause neznepokojí ani to, že by likvidací komory velmi zkomplikovali českým lékařům možnost uplatnit se na trhu práce v rámci zemí Unie. Na iniciativu ODS však doplatí i pacienti. Lékařská komora je dnes financována pouze a jedině z členských příspěvků svých členů, z čehož pramení její politická nezávislost! Občanům ČLK zdarma nabízí kvalifikované posouzení jejich stížností na práci lékařů a zdravotnických zařízení. Na rozdíl od zdravotních radů k tomu disponuje týmy odborníků. Pokud by takto kvalitně měli stovky stížností posuzovat státní úředníci, přišlo by to každého občana na slušný peníz ze zvýšených daní. Promyšlený útok ODS na svobodu lékařského stavu, může být do budoucna precedentem pro likvidaci dalších profesních sdružení, tedy prvním krokem na cestě k likvidaci demokratických svobod.

Milan Kubek, Právo, 2.5.2002

(Autor je předsedou Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů)

Ohodnoťte tento článek!