ÚVN má nové centrum pro léčbu nepravidelného srdečního rytmu

V Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) začalo minulý týden pracovat nové, v Česku už osmnácté specializované centrum pro léčbu nepravidelného srdečního rytmu.

Technologii tzv. katetrizační ablace, při níž se „spálí“ v srdci ložisko vyvolávající poruchu rytmu, se tamní lékaři naučili od kolegů z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Kvalita péče ve vojenské nemocnici tak podle ředitele profesora Miroslava Zavorala výrazně stoupne.

Historicky první katetrizační ablaci v ÚVN provedl na arytmologické jednotce přednosta kliniky kardiologie IKEM profesor Josef Kautzner. V ČR se ročně provádí přes 5000 ablací, počtem 500 výkonů na milion obyvatel i širokým spektrem výkonů se tak země řadí mezi nejvyspělejší státy Evropy.

„Odborný výcvik a vedení poskytuje našim zdravotníkům IKEM. V ÚVN jsme vybudovali špičkově vybavený arytmologický sál umožňující provádět složitá elektrofyziologická vyšetření i léčbu srdečních arytmií,“ uvedl ředitel.

První katetrizační ablace v ÚVN byla provedena v úterý 13. ledna u pacienta s tzv. flutterem síní, což je typ arytmie, při níž krouží elektrický vzruch dokola pravou srdeční síní. Cílem je přerušit můstek tkáně, v průměru tři až čtyři centimetry velký, a tak přerušit i tento okruh. Postupným vytvořením drobných spálenin tkáně, jež na sebe navazují, se přehradí cesta elektrickému vzruchu, aby se arytmie nemohla opakovat.

„Úspěšnost katetrizačních ablací u takových případů, kde srdce pacienta je jinak zdravé a hlavním problémem je arytmie, je 98 až 100procentní. Je to vlastně výkon, kdy poruchu rytmu kompletně vyléčíme,“ uvedl profesor. Za výhodu společného projektu pak označil to, že nyní už nebudou muset být pacienti překládáni na jiné pracoviště.

„Arytmologie v ÚVN dokáže dělat běžné výkony na velmi dobré úrovni. V IKEM se budeme moci věnovat výkonům v oblasti kardiochirurgie a srdečního selhání, v oblasti arytmologie pak těm nejsložitějším případům,“ shrnul.

Ohodnoťte tento článek!