Územní nemocnice může být řešením, ale…

Hodně komplikovaná je situace v některých oborech v souvislosti s odchodem lékařů, kteří se připojili k akci Děkujeme, odcházíme. Kraj vymyslel jisté řešení, to má ale taky svá ale.

O tom, že Nemocnici s poliklinikou opustí více než padesát lékařů, Novojičínský deník již několikrát informoval. V úterý 11. ledna jednal hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas s řediteli osmi krajských nemocnic a s ostatními členy vedení navrhl další postup přípravy krizového plánu poskytování zdravotní péče po 1. březnu 2011.

Jedním z řešení by mohly být takzvané územní nemocnice, které by vznikly úzkou spoluprací dvou nemocnic. NaNovojičínsku by se jednalo o Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně a bíloveckou nemocnici.

„Máme výhodu, že bílovecká nemocnice má kupříkladu nové operační sály, ale nemá program. Odešli jim klíčoví lékaři z interny, zůstalo tam pár chirurgů, které my akutně potřebujeme na doplnění stavu. Je už pak na domluvě nás a vedení bílovecké nemocnice, jaký program nastavíme,“ uvedl ředitel novojičínské nemocnice Tomáš Nykel.

Ortopedie ano, či ne?

Program pro bíloveckou nemocnici se nabízí. „Protože letos chystáme generální rekonstrukci operačních sálů a ARO, navrhujeme neakutní operace, nejlépe ortopedické, přemístit do nemocnice v Bílovci. Ulehčíme sálům, které zbudou. Můžeme tak operovat pacienty s nádory,“ naznačil Nykel výhodu případného uvedení návrhu v život.

Přemístěním ortopedických operací z Nového Jičína do Bílovce by podle náměstka ředitele novojičínské nemocnice Miroslava Kobsy neměl pacientům nastat problém. „Jsou to plánované operace, pacienti na ně jdou náležitě připraveni. Předpříprava by byla v novojičínské nemocnici, k výkonu by pacient jel do Bílovce. Převoz mezi Novým Jičínem a Bílovcem není nijak dramatická záležitost, můžeme do toho zapojit naši přepravní službu,“ sdělil Kobsa.

Kobsa zároveň upozornil, že by se tak v Bílovci určitým způsobem udržela zaměstnanost středního a nižšího zdravotnického personálu, Jenže právě zachování ortopedie a výkonů s ní spojených možná bude velký problém. S výjimkou primáře podali totiž všichni lékaři z oddělení ortopedie výpověď a bude záležetna nich, případně dalších jednáních vedení novojičínské nemocnice, jak dál.

Ortopedie totiž nemocnici přináší nemalé peníze a jejich nedostatek by se mohl projevit jinde. „Nastává paradoxní situace. Jsou oddělení, která mají lékaře, ale nemají pro ně práci. My máme práci, ale tu lékaři nechtějí dělat. Vedení nemocnice splnilo svůj úkol, že zajistilo prostor, prostředky, vybavení i kontrakty s pojišťovnami. Jen není, kdo by to dělal,“ poznamenal Kobsa.

O tom, jak bude vypadat nemocniční lékařská péče ve zmíněných dvou „krajských“ nemocnicích tak rozhodnou příští dny. Pokud budou lékaři pokračovat v tom, co již dnes mnoho lidí nazývá vydíráním, může se stát, že do zdravotnictví v novojičínském okrese poteče mnohem méně peněz a pacienti budou muset za některými výkony absolvovat mnohem delší cestu.

Ohodnoťte tento článek!