ÚZIS zahájil pilotní provoz registru substitučních léků

Titulní obrázek

Lékaři, kteří předepisují substituční léky závislým na heroinu, mohou využít nový internetový registr. Jeho zkušební provoz spustil ÚZIS. Odborníci na drogové závislosti si od registru slibují zpřehlednění situace a omezení černého trhu se substitučními léky…

ČTK to sdělila Eva Škrdlantová ze sekretariátu vládní rady pro koordinaci protidrogové politiky.

Substituční lék subutex může závislému předepsat i praktický lékař, dosud ale neexistuje přehled o tom, kdo léky předepisuje, v jakém množství a komu. Povinnost lékaře oznámit, že pacientovi vydal recept na subutex sice platí už od loňska, v praxi se tak ale prý téměř neděje.

Cílem on-line registru je předejít vícečetnému předepsání subutexu jednomu pacientovi a zpřehlednit systém vydávání substitučních léků.

Rychlým dotazem na rodné číslo pacienta si lékař ověří, zda pacient není léčen už v jiném zařízení. Systém také automaticky upozorní lékaře na neúplnost zapsaných údajů či chybějící hlášení.

Registr substitučních látek funguje zatím jako pilotní projekt. Před ostrým spuštěním budou všechna data ze zkušebního provozu vymazána.

Subutex se závislému na heroinu podává v tabletách, pomáhá mu překonat abstinenční příznaky a nahrazuje drogu. Když se ale tableta rozpustí, dá se užít injekčně, a to s podobnými příznaky jako při píchnutí heroinu.

Na rozdíl od něj je ale levnější a dostupnější. Osmimiligramová tableta přijde údajně na 400 až 500 korun. Obchod není organizován dealery, jde spíše o individuální prodej mezi uživateli.

Závislost na subutexu je čím dál větším problémem. Z dotazníků mezi klienty kontaktního centra Sananim z první poloviny roku 2006 vyplývá, že subutex užívá více než polovina z nich.

Z toho 24,2 procenta recept získá od lékaře a 37,9 procenta si ji obstará na černém trhu. Z těch, kteří užívají subutex, si jej injekčně píchá 95 procent. Za poslední čtyři roky vzrostl počet uživatelů subutexu téměř šestkrát.

V roce 2006 evidoval Státní ústav pro kontrolu léčiv zhruba 2700 uživatelů subutexu. Jde však pouze o uživatele registrované v rámci léčby.

V ČR existuje 13 substitučních center pro léčbu závislostí na opiátech. V roce 2005 se v nich léčilo kolem 500 osob, z toho 233 subutexem. Problémových – tedy dlouhodobých a injekčních uživatelů drog je v ČR zhruba 30.000, z toho třetinu tvoří závislí na opiátech, tedy heroinu a subutexu.

Nejvíce je jich v Praze, z celkem 9800 je 6100 závislých na heroinu nebo subutexu a 3700 na pervitinu. Zneužívání subutexu má do budoucna zabránit i uvedení nového léku suboxonu a zvýšení dostupnosti metadonu.

ČTK

ÚZIS zahájil pilotní provoz registru substitučních léků
Ohodnoťte tento článek!