Průzkum: Užívání více léků najednou působí Čechům problémy

*léky, žena, deprese

Výskyt problémů způsobených důsledkem nevhodné kombinace léků je v České republice poměrně vysoký. Z průzkumu agentury STEM/MARK vyplynulo, že osobní zkušenost s nežádoucími interakcemi má 28 % Čechů.

Interakce některých látek mohou negativně ovlivnit příznivé účinky medikamentů, ale především mohou pacienta ohrozit přímo na životě. Pro 95 % Čechů je dle výsledků průzkumu důležitá možnost ověření možné nežádoucí interakce léků lékařem.

Léky na bolest, na záněty, nebo dokonce antibiotika představují pro většinu lidí samozřejmou součást života. V některých případech bere pacient najednou více léků na různé příznaky nemoci a látky obsažené v jednotlivých léčivech spolu mohou negativně reagovat. Zdravotní problémy vzniklé v důsledku nevhodné kombinace léků se v České republice vyskytují poměrně často, osobně se s nimi setkalo 28 % populace, z toho 8 % opakovaně.

„Procento pacientů, kteří se s nežádoucí interakcí setkalo, je podle mého názoru zbytečně vysoké. Ve vyspělé společnosti by čtvrtina obyvatelstva neměla být vystavována rizikům plynoucím de facto z výhod, za které léčiva považuji. Lékaři by nad touto problematikou neměli mávnout rukou, ale aktivně ji řešit,“ komentuje výsledky Luboš Olejár, prezident Svazu pacientů ČR.

V průzkumu z roku 2015 přiznalo zkušenost s lékovou interakcí na vlastní kůži 20 % Čechů. Celkově se s podobným problémem u sebe nebo ve svém okolí setkalo 58 % respondentů.

„Možné interakce léků ověřuji u každého předpisu. Používám k tomu nástroj v rámci informačního systému od společnosti CompuGroup Medical, který interakce automaticky kontroluje a na případné problémy upozorní. Bez moderních technologií to lékař v dnešní době, kdy existuje nepřeberné množství různých medikamentů, nemá šanci uhlídat,“ říká MUDr. Martina Zajíčková, praktická lékařka pro dospělé v České televizi. Dle průzkumu považuje možnost automatické kontroly interakcí lékařem 95 % respondentů za potřebnou a z toho 67 % dokonce za nezbytnou.

Řešení zdravotních problémů na internetu přináší rizika

V současné době roste počet osob, které pro řešení svých zdravotních problémů využívají různé formy elektronické komunikace se svým lékařem. Podle názoru 42 % respondentů však nejsou sdílené informace prostřednictvím běžných forem elektronické komunikace dostatečně chráněné. Mezi lidmi stále převažuje obrovská důvěra v dostatečné zabezpečení těchto dat. V průzkumu ji přiznalo 62 % respondentek – u mužů to pak bylo o něco méně. Přitom více než ¾ české populace by uvítaly zřízení zabezpečeného účtu s lékařem, který má zajištěnou ochranu dat.

Na internetu dnes existuje řada různých webových fór, kde lidé otevřeně řeší své problém nejen s léky, ale i s různými zdravotními komplikacemi, a to častokrát i se zveřejněnou identitou. Pouhých 40 % respondentů o svém zdraví vůbec nekomunikuje na internetu. Pokud už zde Češi řeší zdravotní problémy, využívají pro komunikaci především odborná fóra. Přesto i tito uživatelé jsou relativně kritičtí k ochraně sdílených informací.

Průzkum provedla agentura STEM/MARK na 512 respondentech aktivních na internetu ve dnech 27. 6. – 4. 7. 2016.

Ohodnoťte tento článek!