V boleslavské dětské nemocnici působí speciální škola

…výuka žáků probíhá individuálně, buď v herně nebo na pokojích. Učí se všechno, zejména však matematika, čeština a cizí jazyk, a to buď němčina nebo angličtina,“ říká Vacková. Každý pacient je vyučován asi jednu hodinu denně a jde spíše o udržovací program. Vyučování probíhá po dohodě se zdravotním personálem s ohledem na zdravotní stav dětí…

MLADÁ BOLESLAV – V dětské nemocnici v Havlíčkově ulici existuje od roku 1957 Speciální základní škola, jejíž učitelky se věnují malým pacientům. Jejím zřizovatelem je školský referát Okresního úřadu v Mladé Boleslavi nezávisle na vedení dětské nemocnice. Ta bezplatně pronajala jednu místnost, která slouží jako sborovna a ředitelna. S ní sousedí herna, ve které se děti dopoledne učí.“Vztahy s dětskou nemocnicí máme velmi dobré,“ pochvaluje si ředitelka školy Ivana Vacková, která zde pracuje od roku 1992. Škola má pět zaměstnanců. Vedle ředitelky Vackové zde učí Marie Nováková, provoz mateřské školky zajišťují Alena Štěrbová a Soňa Bečvárovská. Kromě nich zde působí také vychovatelka Jiřina Stará.“Mateřská škola je v provozu od 7.30 do 17 hodin, základní škola od 8 do 12 hodin dopoledne. V mateřince děti kreslí nebo hrají hry, výuka žáků probíhá individuálně, buď v herně nebo na pokojích. Učí se všechno, zejména však matematika, čeština a cizí jazyk, a to buď němčina nebo angličtina,“ říká Vacková. Každý pacient je vyučován asi jednu hodinu denně a jde spíše o udržovací program. Vyučování probíhá po dohodě se zdravotním personálem s ohledem na zdravotní stav dětí. Vychovatelka se o děti stará odpoledne. „Jde o to, aby děti, které nemají návštěvy, byly smysluplně zaměstnány hrou či jinou činností,“ konstatuje Vacková. V herně mají k dispozici televizi s videem a kazety především s oddychovými filmy, a také počítač. Když zde večer nebo o víkendu z kantorek nikdo není, mají zdravotní sestry možnost dětem video pustit. Učitelky speciální školy docházejí také za dětmi na kožní a infekční oddělení do Kosmonos a na oddělení ORL (ušní, nosní, krční) a na chirurgii v Mladé Boleslavi.

MICHAL ŠIMEK, Boleslavský deník, 19.6.2001

Ohodnoťte tento článek!