V Brně se začnou vyrábět radiofarmaka, pomohou lidem s rakovinou

Titulní obrázek

Pacienti Masarykova onkologického ústavu v Brně budou za několik dní dostávat radiofarmaka vyrobená v Brně. Látky, které se používají při vyšetřování, nemocnice dnes dováží z Prahy. To je však u radiofarmak podléhajících rozpadu nevýhodné. Nemocnice proto loni dokončila nový pavilon nukleární medicíny, kde se léky budou vyrábět. Nyní tamní odborníci čekají na poslední povolení, řekl Vladimír Viklický z Ústavu jaderného výzkumu. ..

„Máme povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Nyní čekáme na poslední dokument od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Každým dnem ho máme dostat,“ řekl Viklický.

Ústav jaderného výzkumu musel kvůli výrobě radiofarmak v Brně vytvořit devítičlenný tým odborníků. V ústavu se obávali, zda se podaří na Moravě speciálně vyškolené a vzdělané lidi sehnat. Podle Viklického to překvapivě nebyl problém. „V pražské Nemocnici na Homolce stále nemáme napleněný stav, nemůžeme sehnat lidi odpovídající kvalifikace. V Brně tomu tak není,“ řekl odborník. Ústav proto plánuje, že ještě letos zahájí ve své brněnské pobočce vývoj nových medikamentů. Má také plán na nákup nového vybavení a rozšíření centra.

Radiofarmaka se používají při vyšetřování pozitronovou emisní tomografií. Lékař pacientovi vpíchne do žíly látku, která nádor takzvaně rozsvítí. Vyšetření se pak provádí speciální kamerou. V onkologickém ústavu používají nejčastěji radioaktivní látku F18, která má poločas rozpadu dvě hodiny. Po dvouapůlhodinové cestě z Prahy do Brna tak zůstane v látce jen polovina aktivních částic a pacient musí dostat dvojnásobek léku, což se prodražuje.

Nemocnice také nemůže používat moderní radiofarmaka, která mají poločas rozpadu kolem 20 minut. Ta přitom mohou být efektivnější; například u vyšetření plic mohou ukázat už půlcentimetrové metastázy, zatímco pomocí starších látek se zobrazí centimetrové metastázy. Pro prognózu pacienta je to velký rozdíl, řekl nedávno ředitel onkologického ústavu Rostislav Vyzula.

Brněnské centrum pro výrobu radiofarmak je druhým svého druhu v ČR po pražské Nemocnici na Homolce. Až bude v provozu, Homolka bude fungovat jako centrum výroby pro Čechy, Brno pro Moravu. Podle odborníků z Ústavu jaderného výzkumu se také vyřeší problém s přestávkami na údržbu.

Lucie Kučerová, ČTK

V Brně se začnou vyrábět radiofarmaka, pomohou lidem s rakovinou
Ohodnoťte tento článek!