V Brně začali s pacienty na dialýze cvičit

ledviny

Jako první v České republice systematicky zavedli ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně kondiční trénink u pacientů na hemodialýze.

Právě u nich ubývá svalové síly, pociťují zvýšenou únavu svalstva na nohách. Je to důsledek potíží při vylučování toxických látek z organismu při onemocnění ledvin. Brněnské odborníky zaujal fakt, že podle řady zahraničních studií se mnohem lépe daří pacientům, kteří absolvují speciální kondiční trénink.
Přednosta II. interní kliniky Miroslav Souček prohlásil, že pacienti, kteří se nezúčastňují pravidelné fyzické činnosti, by měli být považováni za osoby s vyšším rizikem vzniku srdečních příhod a nežádoucího poškození pohybového aparátu.

Jak Právu sdělil Petr Dobšák, přednosta Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace, zvláště starší lidé odmítají intenzivnější pohybovou aktivitu při své nemoci.

Řada z nich má také cukrovku a vysoký krevní tlak. Novinkou právě pro ty, kteří se brání námaze a někdy až zbytečně podléhají svému onemocnění, je nízkofrekvenční svalová elektrická stimulace. Je to metoda založená na přirozené přizpůsobivosti svalových vláken k přeměně jejich složení, pokud jsou dlouhodobě vystavena účinkům elektrického proudu o nízkých frekvencích 10 až 50 Herzů.

„Elektrické impulsy zcela mění charakter stimulovaného svalu směrem k vyšší odolnosti vůči únavě, vedou také k metabolické stabilitě,“ říká Dobšák. Elektřinou tedy lze docílit stejných, někdy i lepších výsledků jako při fyzickém tréninku. Jak říká Souček, stačilo by cvičit pětkrát týdně po 45 minutách, jenže lidé jsou spíše líní. A přístrojů s elektrickou stimulací je zatím málo, otázkou je také úhrada od zdravotních pojišťoven.

Oba přednostové a profesoři se shodují v tom, že v Česku není o dialyzované pacienty takto vůbec postaráno, ačkoli je už jasně prokázán blahodárný vliv tréninku či elektrických impulsů. Podle Součka počet pacientů na hemodialýzách stále stoupá. V roce 2007 u nás připadalo na milión obyvatel 469 takto léčených, v posledních letech jich ročně přibývá kolem sto padesáti.

Ohodnoťte tento článek!