V ČR možná vzniknou univerzitní nemocnice přijatelné pro všechny

Titulní obrázek

V Česku možná vzniknou univerzitní nemocnice, se kterými budou spokojeny lékařské fakulty, nemocnice i ministerstva zdravotnictví a školství. Zástupci fakultních nemocnic a lékařských fakult ustavili pod garancí ministerstva zdravotnictví odbornou skupinu…

která má návrh normy připravit.

Ministerstvo jí poskytne odborné podklady, do její práce prý zasahovat nebude. ČTK to po jednání skupiny řekl legislativní náměstek ministerstva zdravotnictví Martin Plíšek.

„Dohodli jsme se dnes, že pracovní skupina složená ze zástupců fakult a nemocnic by měla do konce června sdělit ministerstvu věcné parametry případné dohody na podobě zákona o univerzitních nemocnicích,“ řekl.

Všechny dosavadní návrhy některá ze zúčastněných stran odmítla. Zatím poslední návrh, který byl součástí reformního balíku, vyvolal takový odpor Univerzity Karlovy, že pohrozila zastavením výuky na svých lékařských fakultách a fakultě farmaceutické. Studenti i profesoři pořádali protestní akce, nechtěli nemocnici jako akciovou společnost, která by časem podle nich mohla být zprivatizována.

„Jsem rád, že se podařilo utvořit tuto pracovní skupinu, a vítám, že její práci a úsilí podporuje ministerstvo zdravotnictví a bude akceptovat její závěry,“ řekl děkan lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Vladimír Palička.

Plíšek dodal, že připravovaný zákon má především zajistit univerzitám a jejich fakultám vhodné podmínky pro praktickou výuku a vzdělávání studentů při zachování kvalitní specializované a superspecializované péče.

Ministerstvo poskytne pracovní skupině právní podporu. Podle Plíška se ministerstvo rozhodlo jít tentokrát opačnou cestou než minule, kdy připravilo kompletní text samo. Náměstek očekává, že když normu vytvoří školy a nemocnice, jichž se týká, přijmou ji za svou. Návrh zákona by měl být hotový zhruba do září, aby po říjnových volbách mohl být projednán už v nové Poslanecké sněmovně. Mezitím bude o textu otevřená diskuse.

Tvůrci zákona nedostanou od ministerstva jiné zadání, než že má vzniknout univerzitní nemocnice jako společná forma pro poskytování zdravotní péče, vědu a výzkum. Pracovní skupina může využít původního ministerského návrhu zákona spolu s návrhem, který již dříve připravila také univerzita.

„Ministerstvo bude práce na normě moderovat a poskytovat podklady a analýzy, nebude výsledek nijak ovlivňovat,“ shrnul náměstek.

ČTK

V ČR možná vzniknou univerzitní nemocnice přijatelné pro všechny
Ohodnoťte tento článek!