V ČR přibývá firem, jejichž zaměstnanci mohou kouřit jen někde

V České republice přibývá firem, jejichž zaměstnanci kouří jen ve vyhrazených místech. V některých dokonce platí úplný zákaz kouření. V Evropě se rozrůstá síť nekuřáckých nemocnic. Zákaz v nich platí pro personál i pacienty a vztahuje se na celý areál včetně zahrady…

PRAHA – V České republice přibývá firem, jejichž zaměstnanci kouří jen ve vyhrazených místech. V některých dokonce platí úplný zákaz kouření. Ředitelka České koalice proti tabáku Kateřina Langerová řekla, že firmy se většinou snaží pro kuřáky vyčlenit alespoň nějaký prostor. V současnosti však koalice například spolupracuje s jedním výrobním podnikem s 1200 zaměstnanci, na projektu úplného zákazu kouření.

Podle Evy Králíkové z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy by vedení firem, které se rozhodnou pro stoprocentní zákaz, mělo svůj úmysl vyhlásit dlouho dopředu. Kuřáci by pak měli čas buď se smířit s tím, že přežijí pracovní dobu bez kouření, nebo měli čas skončit s cigaretami, případně změnit zaměstnání.

Průzkum agentury DEMA ukázal, že loni v ČR kouřili čtyři z deseti zaměstnanců. Z šetření také vyplynulo, že problematice nekouření věnuje soustavně pozornost 40 procent organizací či firem. Stejné procento firem jí věnuje pozornost minimální nebo vůbec žádnou. Podle zákoníku práce mají lidé nárok pracovat v nekuřáckém prostředí. Zaměstnavatel však není povinen zřídit kuřárnu s výjimkou uzavřených pracovišť, kde se pracuje s některými biologickými a chemickými látkami.

Západoevropské firmy podle Langerové kladou větší důraz na to, aby nekuřáci nebyli vystaveni pasivnímu kouření, než české podniky. Od 80. let vznikají v Evropě a v USA účinné projekty, jejichž součástí jsou i informační kampaně pro zaměstnance.

Zaměstnavatelé, alespoň ti velcí, kuřárny zřizují. Například mluvčí České spořitelny Klára Gajdušková řekla, že společnost vyčlenila pro kuřáky speciální místnosti, v nichž kouření toleruje. Kuřáci to akceptují, nikdo nedal výpověď proto, že by mu scházela cigareta při práci. Kuřácké koutky existují také na pracovištích společnosti Auto Škoda. Jaroslav Černý z tiskového oddělení firmy uvedl, že dělníci mají za směnu několik přestávek, a je na nich, aby se rozhodli, zda je stráví v kuřárně.

Podle Králíkové kouření rozhodně nepatří do nemocnic. V Evropě se rozrůstá síť nekuřáckých nemocnic. Zákaz v nich platí pro personál i pacienty a vztahuje se na celý areál včetně zahrady. Pacient při přijetí podepíše souhlas s tím, že nebude

kouřit. Silný kuřák si může s sebou přinést náplasti, žvýkačky, inhalátor či tabletky obsahující nikotin, aby netrpěl abstinenčními příznaky.

Nemocnice na Homolce v posledních letech postupně snižuje počet místností, kde se smí kouřit. Její mluvčí Jitka Kalousková uvedla, že vznikl tým, který zmapoval počet kuřáků na jednotlivých pracovištích a organizoval odvykací program s individuálními postupy. V budově je 2000 místností a kouřit se smí v 19. Jednou z nich je oficiální kuřárna pro pacienty a jejich návštěvy.

Kouření zvyšuje riziko vzniku zhoubných nádorů a kardiovaskulárních chorob i u nekuřáků. Odhady případů úmrtí způsobených ročně pasivním kouřením se pohybují v ČR od několika set do 2000. Omezení kouření chrání nejen zdraví nekuřáků, ale snižuje i počet pracovních úrazů. Podle statistik je totiž až polovina pracovních úrazů nějak spojena s kouřením.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!